Homepage / Obecný úrad / Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov

V decembri minulého roka obec Lutila zamenila cca. 20 ha obecných pozemkov so súkromnou spoločnosťou. Nespokojnosť časti verejnosti s otáznou transparentnosťou, hospodárnosťou a zákonnosťou pri uvedenej zámene vyvrcholila podaním niekoľkých trestných oznámení. Hoci prvé vyšetrovanie nepreukázalo podozrenia, Generálna prokuratúra SR vytkla pochybenia a nariadila nové šetrenie vo veci…

Zámena 20 ha obecných pozemkov – salámová medóda?

Obec Lutila po komasácii v roku (2014) vlastnila časť svojich  pozemkov  v tzv. “Golánovej medzi” – blízko  kooperačnej cesty, ktorá vedie medzi lutilským a kosorinským družstvom. Ako sa tieto obecné pozemky ocitli v súkromnej spoločnosti?
Prenájom
Pripomíname, že  obec najskôr  v máji 2015 prenajala pozemky novovzniknutej Poľnohospodárskej spoločnosti s.r.o., na dobu 15 rokov. Hoci kosiť pozemky s podporou atraktívnej dotácie mohla aj sama obec.

Prvý pokus o zámenu
Ešte ani poriadne nevyschol atrament na nájomnej zmluve a súkromníci už chceli tieto obecné pozemky dostať do vlastníctva formou zámeny. Je zvláštne, že starosta  obce, Ján Pružina, ktorý je vo funkcii skoro 30 rokov, nechal zverejniť zámer zámeny cca. 20 ha pozemkov so súkromníkmi, bez predošlého schválenia v Obecnom zastupiteľstve (ďalej len OZ)

Obrázok: časť nezákonného oznamu na stránke www.lutila.sk zo dňa 10.8.2015.

Nezákonnosť takéhoto postupu starostovi vytkol v liste opozičný poslanec Imriš, a starosta musel oznam stiahnuť. Na nasledujúcom zasadnutí OZ (2.9.2015) starosta dal prejednať kontroverzný zámer, no tento aj tak neprešiel 3/5 väčšinou.

Povolenie na stavbu
Napriek nevydarenej zámene a dostatku pozemkov súkromníci aj tak chceli postaviť farmu radšej na obecnom ako na svojom. V obecnom zastupiteľstve sa našla tesná (nadpolovičná) väčšina poslancov, ktorí boli zrejme tak presvedčení o výhodnosti súkromnej investície na obecnom pozemku, že hneď o niekoľko dní (14.9.2015) odhlasovali, aby sa stavalo na obecnom…. Nezohľadnili vôbec námietky mnohých občanov, že kravín nebol v územnom pláne, že existovala petícia 32% občanov (Ing. Hronského) za zachovanie prírody. Nebolo ani nové výberové konanie, aby sa zistilo, či niekto iný by neponúkol viacej za možnosť stavať na rozľahlej obecnej parcele, ale dovolili stavať súčasnému nájomcovi – dokonca bez koncesnej zmluvy – teda vyjasnenia vzťahov medzi obcou a investorom….

Zámena
Keď už stavby farmy stáli, tak poslanci bez zváženia iných možností zahlasovali za zámenu pozemkov, pretože obci súkromníci ponúkli pozemky 1.5x väčšej plochy.   Za zámenu hlasovali: Peter Knopp, JUDr. Róbert Kováč, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef Murgaš, Mgr. Rastislav Pittner, Slavomír Pružina, Helena Velká, Jaroslav Vittek, 7.12. 2017. Následne 1.3.2018 prenajali všetky obecné pozemky aj tie, ktoré zámenou obec získala,  (dokopy cca. 50 ha) tej istej spoločnosti, tentokrát bez výberoveho konania len dodatkom k pôvodnej zmluve.

Nakladanie s majetkom takéhoto veľkého rozsahu (20ha) neprejednali poslanci a starosta za skoro 3-roky s občanmi ale ani v komisiách OZ a nezvážili iné možné riešenia, ktoré mohli byť výhodnejšie pre obec… (napr. nové výberové konanie, odpredaj alebo vstup do spoločného koncesného vzťahu medzi obcou a investorom a iné.)  Nezasadala ani  komisia výstavby a verejného poriadku, kde je predsedom Peter Knopp.
Vybrali teda poslanci a starosta naozaj najlepšie riešenie pre obec alebo len súkromného investora?

Čo sa nepáčilo kritikom zámeny?

Na prvom mieste kritizovali celý postup obce pri zámene, ktorá bola v modernej histórii asi najväčším nakladaním s majetkom obce.

Obrázok: Približná poloha pozemkov, ktoré do zámeny dala obec Lutila (červená farba) a Poľnohospodárska spoločnosť s.r.o. (zelená).

Kritici poukázali na to, že pri takomto postupe mohlo dôjsť k poškodeniu obce. Namietali, že podľa nich obec vymenila nevýhodne, teda zcelené pozemky uprostred katastra vhodné na rozvoj rôzneho druhu podnikania s pozemkami roztrúsenými po katastri, ktorých využitie je značne obmedzené, niektoré dokonca zaťažené ťarchami ako plynovod, elektrika, pri potoku, atď..(viď obrázok).

Nepáčil sa im odhad obecných pozemkov. Podľa znaleckého posudku Ing. Sviržovského, bola ocenená niekoľko hektárová plocha parcely 2202, kde boli v tom čase aj stavby farmy len na cca 11.000 euro. Namietali tiež, že nezohľadnili v cene existenciu množstva stromov – defakto lesa  na obecných parceliach (parcela 2023, cca 200 dubov).

 

Obrázky z ľava: Pohľad z vrchu na farmu a les (zdroj: Google Maps), detail postavenej farmy a lesa.(Foto Ing. Hronský);

Kritike sa preto nevyhla ani skutočnosť, že ak by obec predávala podľa  jednotkovej ceny obecného cenníka – minimálne za 10Euro/m2  mohla by cena pozemkov byť vo výške cca. 2 mil. Eur. Pozemky, ktoré obec zámenou dostala ale ani zďaleka takú cenu nemajú….
Téma sa neobišla ani bez narážok na možné prepojenie na tažbu bentonitu alebo údajné ložiská zlata v lokalite. Niektorí hovorili aj o možnom prepojení so schránkovou firmou na Cypre pod názvom: „WBA Holding Limited , sídliacou Theklas Lyssioti 9, Xanthi Court, 1st floor, Limassol 3030,Cyprus, s registračným číslom 242258“.

Prvé vyšetrovanie bolo odmietnuté

Trestné oznámenie na zámeny pozemkov individuálne podali Ing. Hronský, PhDr. Pročka, a opozičný poslanec Imriš, bezprostredne po jej schválení.  Poukazovali na možnú značnú nevýhodu takejto zámeny.  Vyšetrovanie  krajskej kriminálky v Banskej Bystrici malo viacej otáznikov, napríklad nepredvolali všetkých  podávateľov. Poverená vyšetrovateľka napriek komplexnosti problému,  asi len na základe výpovedí starostu a poslancov – ktorí hlasovali za zámenu, konštatovala, že nedošlo k porušeniu zákona, pretože obec zámenou nadobudla o 10 ha viac pozemkov. Vyšetrovateľka sa ale asi nezaoberala dostatočne preverením toho, čo uvádza  Zákon o obecnom zriadení
č. 369/1990 Z.z. § 8 (3):

“Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. ”

Teda povedané jednoducho, viacej pozemkov získaných zámenou automaticky ešte neznamená, že nedošlo k zníženiu hodnoty majetku obce, a to v prípade ak by bola značná rozdielnosť v cene pozemkov. (napr. stavebné, zalesnené verzus orná pôda a lúky)

Zasiahla Generálna prokuratúra SR

Potom ako vyšetrovateľka zamietala podnety, tak sa starosta a poslanci chceli s výsledkom pochváliť aj pred občanmi. Na júnovom zasadnutí OZ (28.6.2018) lutilskí poslanci na návrh starostu schválili uznesenie, kde berú na vedomie, že podnety z podozrenia zo spáchania trestného činu podané v súvislosti so zámenou pozemkov boli “odmietnuté”.

Škoda len, že zabudli svoje Uznesnie doplniť, že aj trestné oznámenie, ktoré oni sami odhlasovali v decembri na hlasného kritika zámeny PhDr. Pročku bolo tiež odmietnuté…. alebo, že by si radšej nepriznali hlúposť ktorú urobili, keď udali občana za jeho názor vo veci zámeny?
Uznesenie poslancov vo veci zámeny sa aj tak zdá byť veľmi predčasné a možno aj alibistické, pretože nedočkali na vybavenie odvolaní a dovolaní PhDr. Pročku a Ing. Hronského.  Následne Generálna prokuratúra SR pre zjavné pochybenia v šetrení nariadila opätovné šetrenie vo veci a vyšetrovanie pokračuje.
(viď obrázky).
Odpoveď na otázku, či bola obec poškodená alebo nie, prípadne v akej hodnote, ešte nevieme a musíme si na ňu počkať, ale už teraz sa prihlásili občania, ktorí zvažujú hromadnú žalobu v tejto veci.

Obrázky: (hore) Budova Generálnej prokuratúry SR, (dole) list z GP 1 a 2 strana.

 

 

Súvisiace dokumenty:

list poslanca P. Imriša starostovi obce Lutila vo veci: „Zámer obce Lutila zámeny pozemkov“ 1. strana

list poslanca P. Imriša starostovi obce Lutila vo veci: „Zámer obce Lutila zámeny pozemkov“ 2. strana

list poslanca P. Imriša starostovi obce Lutila o Mimoriadnom zasadaní obecného zastupiteľstva 14.9.2015 1. strana

list poslanca P. Imriša starostovi obce Lutila o Mimoriadnom zasadaní obecného zastupiteľstva 14.9.2015 2. strana

list predsedu polovníckeho združenia D. Hronského obci Lutila vo veci zámeny pozemkov

stanovisko J. Pročku k zámene pozemkov

stanovisko D. Hronského k zámene pozemkov

stanovisko P. Imriša k zámene pozemkov

protokol o odovzdanej petícíi za zachovanie prírody

Comments are closed.