Homepage / Infraštruktúra / Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu?
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu?

Reagujem na situáciu, ktorá sa stala na obecnom zastupiteľstve v Lutile dňa 14.2.2019, kde sa obecné zastupiteľstvo znova zaoberalo otázkami otvorenia územného plánu obce Lutila a to už po niekoľký krát. Aj keď si myslím, že obecné zastupiteľstvo konalo v rozpore so zákonom, nakoľko nebola dodržaná zákonom stanovená doba na zverejnenie oznamu podľa §12 ods. 4 zákona 369/1990 Z. z.

Z histórie UP

Pri schvaľovaní územného plánu obce Lutila (v rokoch 2014-16) sme viackrát upozorňovali aj ako občania na jeho nedostatky, ktoré v budúcnosti budú viesť k možným precedensom ako aj problémom. Problematiku územného plánu obce Lutila vtedy rozpracoval detailne Ing. Peter Imriš, ktorý bol vtedy aj poslancom obecného zastupiteľstva. Pripomienky a návrhy zmien veľkého množstva občanov obce sa vtedy nestretli s pochopením a ani zapracovaním do schvaľovaného územného plánu, skôr naopak. Občania ako aj poslanec Ing. Peter Imriš sa stretli s posmeškami, urážkami a invektívami z radov poslancov, ale aj samotného starostu obce Jána Pružinu. V tom čase neboli totiž podstatné pripomienky a námietky občanov, ale čo najrýchlejšie schválenie územného plánu pre výstavbu rodinných domov, ktorých hlavným developerom bol a aj stále je B. Beniak.

Priznáva si vedenie obce chybu otvorením UP?

Na zastupiteľstve sa dnes 14.2.2019 otvoril priestor na zmeny územného plánu obce Lutila pre inú záležitosť. Prioritou starostu a poslancov sa stala nová forma protipovodňovej ochrany obce. Je tomu skutočne tak?

V minulosti sa protipovodňová ochrana stala frekventovaným slovom v spojitosti s prieťahmi, pripomienkami a odvolaniami proti vtedy navrhovanému ekonomicky náročnému vybudovaniu protipovodňovej ochrany v obci Lutila. Kriticky na tento typ protipovodňovej ochrany vtedy poukázal Ing. Peter Imriš,  čo dal starosta obce Lutila vedieť na všetkých úradoch v Žiari nad Hronom. (Vtedy sa mala realizovať PPO podľa návrhu betónovým múrom okolo potoka – ľudia nazvali tento nezmysel „topogán“). Starosta a ani poslanci obecného zastupiteľstva kvôli kritike nevedeli Ing. Imrišovi prísť ani na meno. Taktiež niektorí obyvatelia obce Lutila, ako napríklad dnešný poslanec obecného zastupiteľstva Eduard Čierny, ktorému sa nepáčil postoj Ing. Imriša k protipovodňovej ochrane – „topogánu“. Vyčítal mu hlavne to, že ak príde ďalšia možná povodňová vlna, či mu potom je ochotný uhradiť škody na majetku, ktoré mu v prípade povodne vzniknú.

Po niekoľkých rokoch sa ukázalo, že nielen postoj Ing. Petra Imriša, ale aj postoje niektorých občanov a Občianskeho združenia „Lutila O.Z.“ bol správny. Už v roku 2016 zorganizovali „Lutilskí včelári“ spolu s Občianskym združením „Lutila O.Z.“ seminár „Dni včelárstva 2016“, kde ako ich hosť vystúpil svetovo uznávaný hydrológ Ing. Michal Kravčik, CSc., ktorý na uvedenej prednáške okrem iného spochybnil spôsob budovania protipovodňových opatrení, pričom poukázal skôr na ich nebezpečenstvo a neefektivitu. Odkaz na prednášku tu:

Taktiež Ing. Michal Kravčik, CSc. pripomenul ich nákladnosť, ktorá je neúmerná účelu. Pripomenul, že postavenie protipovodňovej ochrany v zmysle vtedajšej doktríny ministerstva bude viesť k tomu, že po vybetónovanom koryte Kopernického potoka dôjde k zrýchleniu prúdenia vody, čo môže mať za následok vytopenie spodnej časti mesta Žiar nad Hronom – sídliska IBV tiahnucom sa popri Lutilskom potoku v počte asi 600 až 1000 obyvateľov. Samozrejme spomenul aj iné škody, ktoré vzniknú paralelne s touto situáciou.

Na uvedenej prednáške sa zúčastnil aj starosta obce Ján Pružina, spolu s vtedy poslancom obecného zastupiteľstva JUDr. R. Kováčom. Vtedajšia reakcia starostu a poslancov bola posmešná a riešenia problematiky, ktoré v tom čase rozprával a rozanalyzoval Ing. Kravčík, Csc. vyšli z ich strany na posmech spolu so snahou občanov ukázať aj iné výhodnejšie a ekonomicky menej náročné riešenia. O to viac ma zaskočilo, ale aj pobavilo, že na obecnom zastupiteľstve dňa 14.2.2019 sa otvorila otázka uvedených náhlych zmien v ochrane obyvateľov obce proti povodniam a to stavaním poldrov nad dedinou, ktoré budú zachytávať prívalovú vodu a rovnomerne ju púšťať do jestvujúceho koryta potoka bez toho, aby spôsobili povodeň. Starosta s poslancami sa pritom tvárili, akoby práve Ameriku objavili a priniesli obrat v myslení a záchranu obyvateľom nielen obce Lutila, ale aj občanom mesta Žiar nad Hronom.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 2. 2019 poslanci spolu so starostom nevynašli nič nové, ale iba potvrdili správnosť uvažovania vtedajšieho poslanca obecného zastupiteľstva a aktivistu Ing. Petra Imriša, ale aj neomylnosti teórie Ing. M. Kravčíka, CSc., ktorý predpovedal neudržateľnosť vtedajších protipovodňových riešení zo strany štátu. Nákladnosť, vysoká prácnosť, neúčelnosť a nízka efektivita riešenia boli atribúty, ktoré postavili starý typ prístupu a myslenia na zánik.

Videá zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.2.2019 tu:

Nekomunikatívnosť…

Je nepochybné, že obec Lutila zdieľala ako aj naďalej zdieľa, zlú koncepciu rozvoja obce, ktorá sa konkrétne mala riešiť výstavbou protipovodňovej ochrany, kedy občania správne reagovali na skutočnosti zamedziť výstavbe takéhoto diela „topoganu“ /svojimi námietkami, odvolaniami atď./ vo veľkom rozsahu, ktorého efektivita, prospešnosť a návratnosť je už dnes spochybnená aj samotným ministerstvom v danej oblasti, pričom ako potvrdenie nesprávnosti riešenia problematiky v minulosti, zmenilo ministerstvo koncepčné riešenie. Nové riešenie sa opiera o teóriu Ing. Michala Kravčika, CSc., a stavania poldrov, ktoré zachytávajú vodu nad obytnými zónami. Preto by bolo prinajmenšom žiaduce nie haniť a bagatelizovať, dehonestovať a vysmievať sa podnetom občanov obce Lutila, ale spoločnými silami budovať lepší spoločný zajtrajšok, pričom samozrejme je nutné vyzdvihnúť prácu jednotlivcov, ktorí sa aj napriek nevôle okoliu nevzdali a zachraňovali hodnoty značného rozsahu pre spoločnosť aj jednotlivcov, za čo im patrí veľká vďaka. Ak starosta vie verejne poďakovať občanovi, ktorý si urobil poriadok na vlastnom (alebo OBECNOM?) pozemku, pretože chcel na ňom stavať súkromný kravín, potom musí minimálne verejne poďakovať občanovi, alebo občanom za prácu na záchrane hodnôt väčšieho rozsahu, ktorých dôsledky by sa v prípade nekonania dotkli všetkých občanov obce Lutila a čiastočne aj občanov Žiaru nad Hronom. Starosta obce Lutila by mal doceniť dobrovoľnú prácu týchto jednotlivcov ako aj občianskeho združenia „Lutila O.Z.“ v prospech celej obce a občanov a ukázať tak ústretový krok do budúcnosti, k spoločnému riešeniu dôležitých otázok obce.

O čo v skutočnosti ide otvorením UP?

Vsetci si pamätáme, aký názor prezentovali starosta a niektorí poslanci pred referendom o ÚP, ktoré sa konalo v roku 2015. Vtedy neoblomne zastávali názor, že ÚP obce je fantasticky  prepracovaný. Dnes tí istí ľudia sú hlavnými iniciátormi jeho zmeny. Je to nanajvýš čudné, že ľudia, ktorí na jednej strane vedia povoliť stavbu kravína bez toho, aby tento kravín vôbec bol zapracovaný v ÚP obce, nevedia na druhej strane realizovať protipovodňovú ochranu bez zmien ÚP. Alebo ide naozaj o niečo iné? Hlavným dôvodom otvorenia územného plánu obce a to je to, čo ma znepokojilo najviac, nebola však otázka protipovodňovej ochrany v obci, tá je len sekundárna. Riešenie otázky protipovodňovej ochrany vyznieva len ako nevinná zásterka pre iný, veľmi dôležitý a podstatný krok, a to zosúladenie stavu pre ťažbu „bentonitu“. Ak niekto bol na ústnom pojednávaní v mesiaci január 2019, ktoré sa konalo v Lutile, Banský úrad na ňom priznal, že ťažobná spoločnosť Regos nemá zosúladené všetky veci s územným plánom obce Lutila a teda bude obtiažne vydať súhlasné stanovisko. Preto s veľkou pravdepodobnosťou Banský úrad natiahol pripomienkovacie konanie na rozšírenie ťažby bentonitu v lokalite Lutila I. Čaká, pokiaľ sa otvorí územný plán obce Lutila, kde sa po jeho otvorení doň automaticky zapracujú všetky potrebné veci súvisiace s ťažobnou činnosťou. Aj teraz sa môžu občania presvedčiť, aký veľký záujem je zo strany starostu obce Lutila Jána Pružinu byť ústretovým k ťažobným spoločnostiam a nedbať na uznesenie obecného zastupiteľstva, z ktorého uznesenie nájdete tu:

https://www.lutila.sk/aktualne/aktuality/ziadost-spolocnosti-regos-avyjadrenie-obce-lutila-knavrhu-navydanie-rozhodnutia-orozsireni-banskej-cinnosti-nalozisku-bentonitu-vdp-lutila-i-podla-18-ods-1-zakona-c51-1988-zb-249sk.html

Podobne nedbá ani na to, čo občanom sľuboval nielen ako starosta ale zároveň aj ako kandidát na starostu. Napriek jeho prísľubom, že ťažba sa rozširovať už nebude, naďalej ide proti vôli občanov. Je preto zarážajúce, že aj napriek takýmto jeho arogantným správaním z pozície moci, si ho ľudia znovu zvolili do funkcie starostu. Pred voľbami upokojoval občanov práve zamietavým stanoviskom obce voči ťažobným aktivitám, ktoré dodnes ako starosta obce nerešpektuje a ktoré nemá žiadnu váhu zvrátiť, prípadne zastaviť ťažbu, pretože uvedené stanovisko obecného zastupiteľstva je nezdôvodnené.

Je to len deklaratívny postoj vedenia obce k otázkam ťažby v katastri obce Lutila. Takýto postoj akoby žiadnym ani nebol. O tom však starosta obce Lutila má vedomosť a jeho konanie je preto pravdepodobne jasne účelové. Týmto svojím konaním, ako aj konaním poslancov, dokázal veľmi prefíkane urobiť akoby „konsenzus“ na jednej strane upokojením občanov, že obec je proti ťažobným aktivitám a na strane druhej preukázal ťažiarom svoju službu tým, že pri akýchkoľvek konaniach spojených s ťažobnou činnosťou súvisiacou s bentonitom na území katastra obce Lutila sa na stanovisko obce Lutila nebude prihliadať, nakoľko je nezdôvodnené.

Z uvedených skutočností, ktoré som popísal, mi jasne vyplýva skutočnosť, že znova má starosta s ťažobnou spoločnosťou a možno aj s niekým iným vytvorený za chrbtom občanov plán, ako dosiahnuť to, čo ťažobné spoločnosti potrebujú a pritom oklamať občanov falošnými hrami na protipovodňovku, prípadne na iné, akoby nevyhnutné potreby občanov. Sám starosta sa pritom stavia do role toho, kto dokáže nájsť vždy optimálne riešenie problému v prospech občana. A skutočnosť? Starosta vždy vie nájsť optimálne riešenie, ale pre koho, to je otázne. Viem však s istotou povedať, že občania obce Lutila to nie sú. Odpoveď nechám na vás.

Comments are closed.