Homepage / Názor poslanca / Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu

Schvaľovanie územného plánu (ÚP) v Lutile je už tradične spojené s odporom verejnosti. Výnimkou neboli ani navrhované Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Lutila. V stredu 15.12.2021 bude na programe zasadnutia Obecného zastupiteľstva schvaľovanie doplnkov k ÚP. Prinášame list opozičného poslanca vedeniu obce na danú tému.

 

Slavomír Imriš, Lesná 19, 966 22 Lutila
——————————————————————————-

Starosta obce Ján Pružina,
Zástupca starostu Peter Knopp,
poslanci obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Lutile

Lutila 14.12.2021

Vec:
Stanovisko k schvaľovaniu Zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Lutila

Vzhľadom na nemožnosť zúčastniť sa nasledujúceho zasadnutia Obecného Zastupiteľstva (OZ) zo zdravotných dôvodov, vyjadrujem svoj názor, k pripomienkovému konaniu Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu (ÚP), písomne. Žiadam o hlasné prečítanie tohto listu na zasadnutí a uloženie môjho stanoviska ako prílohy do spisu zo zasadnutia OZ.

Prerokovanie pripomienok v októbri 2021: dovoľujem si Vám dať na vedomie, ako prebiehalo pripomienkové konanie. Podľa môjho názoru, boli porušené základné procesné princípy. Prerokovanie pripomienok k ZaD ÚP, ktorého som sa zúčastnil 6.10.2021, považujem za frašku. Na prerokovaní pripomienok sa v podstate nič neprejedávalo a nebolo odpovedané ani na jednu otázku, ktorú som položil architektovi Ing. Bugárovi za prítomnosti starostu obce. Keď som ho požiadal v zmysle mojej pripomienky, aby poriadne vysvetlil zmeny ÚP aj s dopadom na životné prostredie, tak odpovedal, že nie je zhotoviteľ ÚP.
Po stretnutí s viacerými občanmi, ktorí sa zúčastnili pripomienkovania, som sa dozvedel, že dopadli podobne ako ja, a to s odpoveďou od Ing. Bugára parafrázujem: že on s tým skoro nič nemá a že to záleží od obecného zastupiteľstva, či to schváli, alebo nie. A ja sa pýtam, pán starosta, na čo potom bolo takého prerokovanie ZaD ÚP? To skutočne išlo len o to, aby sme sa formálne stretli podpísali zápisnicu, o prerokovaní? Nepríde Vám to ako fraška?
Ako sa má rozhodnúť poslanec pri hlasovaní o tomto návrhu, keď neboli zodpovedané ani otázky a pripomienky občanov? Občania, ktorí si dali tú robotu a zúčastnili sa pripomienkového konania neboli ani poučení, ako postupovať ak nesúhlasia s procesom pripomienkovania. Bol im daný na podpis papier, kde bolo predtlačené, že nemajú pripomienky a že ZaD boli s nimi prerokované. A ja sa pýtam, čo mali urobiť, keď odborník na prerokovanie ÚP im nič nevysvetlil, nevyjadril sa k pripomienkam? Aj on sa sám “stratil“ v zmenách ÚP? Napriek tomu viacerí občania nestratili ducha prítomnosť a dopísali túto zápisnicu ručne, že pripomienky neboli prerokované. Aj ja som napísal stanovisko do zápisnice. A kde je ich vyhodnotenie a prečo ste ich neposlali poslancom, aby sa zoznámili, ako prebiehal proces pripomienkovania?

Súhlasné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica. Asi týždeň pred zasadnutím OZ som dostal z obecného úradu súhlasné stanovisko Okresného úradu Banská Bystrica k navrhovaným ZaD ÚP z 18.11.2021. Nerozumiem tomu, ako je možné, že za daných okolností úradník z Okresného úradu Banská Bystrica vydá súhlasné stanovisko k ZaD ÚP? Podľa vyjadrení občanov nielenže neboli prerokované tieto pripomienky s tými, ktorí si ich uplatnili, ale podľa mojej vedomosti niektorí pripomienkujúci neboli ani pozvaní na uvedené prerokovanie. Navyše toto súhlasné stanovisko sa opiera o súhlasné rozhodnutie Okresného úradu odboru životného prostredia v Žiari nad Hronom z 15.12.2021, pritom uvedené rozhodnutie bolo napadnuté žalobou na súde a tiež bolo de-facto spochybnené stanoviskom Štátnej Ochrany prírody SR, Stanoviskom z 1.7.2021 CHKOŠV/47-008/2021. Poskytli ste uvedené skutočnosti uvedenému Okresnému úradu v Banskej Bystrici? A prečo nebolo toto ich stanovisko zverejnené na obecnej tabuli, aby sa mohli k nemu vyjadriť aj občania a pripomienkujúci? Keď som dostal tento dokument aj len týždeň pred schvaľovaním ZaD ÚP, skutočne nie je čas na to, aby sa ktokoľvek obrátil na uvedený úrad o vysvetlenie.

Je prirodzené, že nikdy sa nebude dať vyhovieť všetkým, ale na druhej strane je otázka, či skutočne navrhované ZaD ÚP sú aj vôľou väčšiny občanov obce. Ukazuje sa, že asi nie. Nezdajú sa Vám takého postupy potom ako manipulácia zo strany vedenia obce, ako odstaviť občana a opozíciu, a konať za každú cenu len v prospech niektorých jednotlivcov blízkych vedeniu obce?

S navrhovanými ZaD ÚP obce Lutila nesúhlasím a žiadam o stiahnutie uvedeného bodu z rokovania nasledujúcej schôdze, ktorá sa uskutoční 15.12.2021.

S pozdravom

V Lutile dňa 14.12.2021
Slavomír Imriš

Comments are closed.