Homepage / Komunálne voľby 2022 / OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE - leták september 2022
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022

Lutilskú opozíciu do volieb podporilo Slovenské Hnutie Obrody


Kandidátom lutilskej opozície na funkciu starostu obce je

PhDr. Mgr. Ján Pročka.


Kandidáti na poslancov sú:

Slavomír Imriš
Ing. Igor Hudec
Mgr. Slávka Pročková
Ing. Richard Ziman
Ing. Dušan
Hronský
Ing. Peter Imriš

.

Spoločne za Lutilu, bez korupcie a ničenia životného prostredia!
Sme jedni z Vás a bojujeme za Vás!

V týchto voľbách ide o VEĽA! O ZÁCHRANU NAŠEJ OBCE…

Lutilská opozícia pôsobí v obci už 13 rokov. Poznáme všetky problémy obce a dobre vieme, ako obci pomôcť. Žijeme neľahkú dobu, kedy obyvatelia budú nadmerne zaťažení extrémnymi cenami energií a potravín. Obce naokolo sú však lepšie pripravené na túto nastávajúcu krízu ako my. Nepustili si totiž do obce podvodníkov a zlodejov, ktorí situáciu len zneužívajú v svoj prospech a zhoršujú. Obec pritom dokáže zohrať veľmi dôležitú úlohu pri zmierňovaní vplyvu aktuálnej krízy. V tejto ťažkej situácii bude potrebné zabrániť najmä tomu, aby nedošlo k najhoršiemu – ku krachu a nútenej správe našej obce. Z uvedeného dôvodu sa opozícia rozhodla navrhnúť na funkciu starostu – krízového manažéra – PhDr. Jána Pročku, ktorý má všetky predpoklady a dlhoročné skúsenosti na to, aby obec vyviedol z problémov, do ktorých ju dostáva nielen súčasná kríza, ale aj samotná obec pod vedením Jána Pružinu a jeho zástupcu Petra Knoppa.
Ak sa obzrieme za 30 ročným pôsobením starostu Pružinu v úrade, nemožno nevidieť aj pozitíva, no z nášho pohľadu prevládajú predovšetkým negatíva ako napr. premárnené príležitosti na rozvoj obce (nerealizácia protipovodňovky, domova sociálnych služieb, čistiarne odpadových vôd, optického internetu, atď.) a nezodpovedné nakladanie s majetkom obce (napr. zámena pozemkov). Nemôžeme sa stotožniť ani s autoritatívnym a veľakrát despotickým prístupom zo strany vedenia obce. Poslanci totiž nevytvárali zdravú protiváhu starostovi, ale boli takpovediac hlasovacím „automatom“ v rukách starostu. Ak takýmto spôsobom bude obec pokračovať, skončí pravdepodobne v nútenej správe pričom sa zároveň dostane do područia vyvoleným podnikateľom (o lutilských kauzách verejne informujeme na www.lutila.eu).
Preto považujeme za prvoradé a nevyhnutné, aby sa obec Lutila najskôr vysporiadala s „pružinovským“ obdobím. Sme pripravení zahájiť „de-pružinizáciu“ a nastoliť spravodlivosť, právo, zákon a poriadok pre každého rovnako. Musí skončiť aj aura nedotknuteľnosti Pružinu a pseudokult osobnosti, ktorý sa tu budoval imaginárne v hlavách občanov celé desaťročia. Starosta nie je nadčlovek, ani superman, má však byť pokorným služobníkom všetkých občanov obce, práve on je tým článkom, ktorý má dedinu a občanov stmeľovať a nie rozdeľovať. Má byť pripravený občanom pomáhať a nie ich za chrbtom ohovárať. Ohováranie, aké vidíme v konaní súčasných predstaviteľov obce je pre nás neprípustné a rázne ho odmietame ako nástroj politickej moci a propagandy. Preto sa prikláňame k názoru – Dve volebné obdobia, a dosť!

Iniciujeme súdny spor za zamenené pozemky

Ak by sme dostali Vašu dôveru, okamžite iniciujeme súdny spor na vrátenie nevýhodne zamenených 20 ha pozemkov, ktoré patrili obci, alebo budeme žiadať doplatenie finančného rozdielu. Podľa odhadov sa jedná približne o 4 milióny eur o ktoré takto mohla obec prísť. Tieto prostriedky však obec nikdy nezíska, ak sa do úradu starostu dostane súčasný zástupca starostu Peter Knopp. On sám za nevýhodnú zámenu hlasoval a dokonca výhodnosť tejto zámeny aj verejne obhajoval.

Nebojíme sa povedať NIE ťažbe Bentonitu

Je tiež potrebné podstatne obmedziť rozširovanie a zvyšovanie ťažby bentonitu, aby nedošlo
k zásadnému postupnému znižovaniu kvality života v obci a životného prostredia. Bohužiaľ Pružina aj Knopp vôbec neprispeli k zníženiu ťažby bentonitu v prospech občanov. Pravdou je, že k obmedzeniu ťažby došlo až potom, keď člen opozície Peter Imriš vyhral 2 súdy s banským úradom.

Za našou obcou sú jedny z najväčších ložísk bentonitu v Európe. Zničí ťažba okolité obce?

Rovnosť pre všetkých, nie len pre vyvolených…

Za zásadné v komunálnej politike považujeme prerušiť prepojenia podnikateľov s vedením našej obce. Tí si z obce urobili doslova vlastnú s.r.o-čku (jedná sa najmä o „kraviara“ a „továrnika“). V obci musí existovať rovnosť pre všetkých, obec nemá prečo mať svojich „dvorných“ podnikateľov. V tejto súvislosti zrušíme „neformálne stretnutia poslancov“, kde sa vytvoril korupčný priestor bez kontroly občanov. Namiesto nich zriadime Obecnú radu, ktorá ma oporu v zákone.

Obecná s.r.o-čka bez obecných zamestnancov

Občania, viete vôbec o tom, že Obec Lutila má svoju obecnú s.r.o.? A viete koľko obyvateľov obce v nej pracuje? Nula! Teda ak nepočítame starostu, ktorý tam šéfuje, berie plat, a vyváža sa v novej „škodovke“ na Mliekarenskú, či Tomášikovu ulicu v Bratislave, kde má naša obecná s.r.o., z nepochopiteľných dôvodov, sídlo. Obecné zastupiteľstvo pritom nemá žiaden dozor a ani kontrolu nad touto spoločnosťou, preto bude potrebné preveriť, čo sa tam za uplynulé roky dialo a konečne ju používať pre obec a občanov a nie ako „práčku“ pre „továrnika“ či iných podnikateľov. Naša analýza ukazuje, že obec má potenciál vytvoriť pracovné miesta až pre 100 obyvateľov obce, samozrejme za predpokladu, že sa nebude kradnúť. Je nepochopiteľné, že napriek tomu, že obec má 30 ha pozemkov, nevie tieto pozemky využiť inak, ako na nevýhodný nájom „kraviarom“ (pričom tak vehementne sľúbili, že tam vytvoria pre obyvateľov obce nové pracovné miesta, čo ale zostalo len pri sľuboch). Túto pôdu nebolo vôbec potrebné prenajímať. Obec mala zamestnať ľudí z obce cez obecnú s.r.o., tí sa o pôdu mohli starať, sami si zarobiť a tiež tvoriť pre obec zisk.

Nechceme zberný dvor v centre obce

Ďalšou vizitkou Knoppa a Pružinu je zberný dvor v centre obce, toto ich „veľkolepé“ dielo bude nevyhnutné nielen zrušiť, ale vytvoriť zberný dvor v areály družstva, kde má obec dostatok pozemkov k takejto činnosti.

Podporíme dôchodcov, šport i opravu kostola a kultúrneho domu

Sme presvedčení, že obec musí prispieť k oprave kostola, kultúrneho domu, zanedbanej kaplnky, podporovať klub dôchodcov, obecný šport atď. Musíme tiež zabrániť, aby sa futbalové ihrisko postupnými krokmi nepremenilo na parkovisko pre auto-opravárov Zimana a Murgaša. V neposlednom rade, z námestia bude potrebné odstrániť fontánu „čúrajúceho chlapčeka“ a do centra námestia vrátiť sochu Sv. Jána Nepomuckého, ktorá tam stála po stáročia a takto vrátime námestiu jeho historický, kresťanský ako aj kultúrny charakter a skončíme tak aj symbolicky s „pružinovskou“ érou temna.

Priority nášho volebného programu

Ak sa prestane kradnúť, bude sa môcť urobiť veľa prospešného pre obec. Medzi naše priority patrí výstavba prípadne zriadenie domova sociálnych služieb. Pomaly už aj Slaská bude mať svoj domov dôchodcov a Lutila? Budú naše babičky a dedovia stále dožívať jeseň svojho života v cudzom prostredí inej obce? Prečo? Len preto, že obecný majetok sa po kúskoch dostáva do rúk dopredu známych vyvolených? Je potrebné rozšíriť školu a škôlku, konečne treba postaviť protipovodňovú ochranu, ktorá bude funkčná nielen na papieri a zaviesť optický internet, ktorý nevedel Knopp s Pružinom doteraz realizovať. Z ušetrených peňazí sa bude dať zabrániť aj zvyšovaniu daní a tak nezaťažovať nadpriemernými daňami občanov, počas krízy.
V krátkosti sme uviedli len niektoré naše ambície, ktoré by sme boli schopní za 4 roky realizovať. Kompletný program Vám včas oznámime a doručíme. Je potrebné pozorne sledovať, koľko z nášho programu ukradnú iní kandidáti, ktorí ho ale s určitosťou nemienia ani nevedia napĺňať, ako ukázali doteraz.

DAJTE NÁM VÁŠ HLAS, A MY VÁM UKÁŽEME AKO MÁ FUNGOVAŤ DEDINA! NEBUDEME ROZHODOVAŤ O VÁS BEZ VÁS AKO SA TO ROBÍ DOTERAZ, ALE O VŠETKOM PODSTATNOM
BUDE REFERENDUM, ABY SA MINIMALIZOVALA KORUPCIA VO VEDENÍ OBCE.

Opozícii hádžu polená pod nohy od začiatku…

Dr. Peter Imriš, Londýn

Ešte sa ani poriadne nezačal predvolebný súboj a už sme zažili prvé prieky. Dokumenty, ktoré stačia na podanie kandidátky všade inde na Slovensku, neboli dostatočné v našej obci a do poslednej chvíle sme nevedeli, či bude naša kandidátka zaregistrovaná. Lutilské vedenie vždy stálo nad zákonom. Ťažiari, developeri, špekulanti s pozemkami sú ochotní pre odstavenie opozície urobiť maximum. Preto môžeme očakávať všetko. Aj to, že sa pokúsia ovplyvniť výsledok volieb podvodmi pri sčítavaní hlasov. A možno by to nebolo po prvýkrát. Už v minulosti sa viacero členov komisie nechalo počuť, ako sa v Lutile presúvajú hlasy jednotlivým kandidátom. A možno si ešte pamätáte pred 4 rokmi, ako ohovárali opozíciu? Spomeňte si, čo Vám hovorili o jednom z členov opozície. Presvedčili Vás, že nebýva v Lutile lebo je v blázinci, pritom on pracoval v zahraničí na prestížnej univerzite ako uznávaný vedecký pracovník. Mnohí ste tomu uverili a prestali ste voliť opozíciu. Pred voľbami 2014 nám zasa „náhodou“ zhaslo svetlo priamo na predvolebnom stretnutí s občanmi v kultúrnom dome. Dnes sa budú pokúšať oklamať vás znova. Klebetami, ohováraním poza chrbát atď. Boja sa však napísať tieto veci na papier, lebo vedia, že by sme ich vyvrátili a sami by sa tak zosmiešnili. Vraví sa, že: „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“, a preto v tom blázinci nakoniec možno skončia oni sami a dobrovoľne, aby sa vyhli „base“.

V roku 2019 sme boli svedkami „uleteného leta“ po prvýkrát. Podľa fotodokumentácie zverejnenej na obecnom facebooku odhadujeme účasť na cca 150 ľudí vrátane organizátorov. Žiarske „objektívne“ média tvrdili, že tam bolo 1500 ľudí. Napísali snáď zle desatinnú čiarku?

Uletené leto – výsmech oligarchov Lutilčanom

Podvodná komasácia

Organizátori a majitelia letiska ale zabudli svojim návštevníkom povedať, ako sa dostali k letisku. A to počas zjavne nespravodlivej a „podvodnej“ pozemkovej úpravy v roku 2014. Počas komasácie okresný úrad asi 30 vlastníkom zobral pozemky „z pod-dráhy“ a pridelil jednému. Pôvodní majitelia pozemkov tak skončili mimo letiska. Pripomíname, že pozemkové úpravy boli založené na bonite pôdy (ktorá bola ocenená na pár centov/m2) a vôbec sa nemali konať v investičných zónach, kde je trhová cena pozemkov mnohonásobne vyššia (niekoľko 100eur/m2). Takýmto podvodom v pozemkových úpravách sa „náhodou“ dostal k pozemkom biely kôň a následne náš pán „továrnik“ a jeho leteckí kamoši. Letci sa dostali k miliónovému majetku a ostatní obyčajní ľudia k pozemkom de facto nulovej hodnoty. Divná spravodlivosť! „Továrnik“ sa stále tvári, že oni za to nemôžu ako to dopadlo. Takže, ak pôjdete na letecké dni, tak vedzte, že túto akciu organizujú z peňazí, čo ušetrili na vykupovaní drahých pozemkov. Príjemnú zábavu prajeme!

Sprevádzkovanie letiska ohrozuje občanov?

Občania po spustení letiska okamžite začali vnímať hluk, zápach zo spalín leteckého beznínu a v neposlednom rade aj zvýšené platby za poistné svojich domov. No ohrozenie obyvateľov neskončilo len tam. Naša vláda schválila zmluvu s USA, ktorú generálny prokurátor prirovnal k okupačnej zmluve z roku 1968. Podľa čl.3, ods.3b) je ale možné aj zabratie: “súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk)”. Máme sa teda obávať, že letisko v Lutile bude použité na vojenské účely? A ako chceme zabrániť tomu aby Ruská federácia v prípade konfliktu s kolektívnym západom nenamierila svoje rakety aj na letisko v našom katastri? Komu potom poďakovať? Za oživenie letiska boli vtedy všetci koaliční poslanci, najviac sa k tomu hlásil najmä Ján Meliško a hlasoval zato aj Peter Knopp. Ak dôjde k bombardovaniu „lutilského“ letiska a možno aj okolia, už vieme, komu sa máme na prvom mieste poďakovať. Nášmu chamtivcovi „továrnikovi“ a zradnému vedeniu obce. Dokonca pán „továrnik“, Knopp a Pružina sú takí patrioti, že letisko v Lutile s názvom „Janova Lehota“, nechcú ani premenovať na Lutilské. Nuž, ako bude obec Lutila reprezentovaná týmto letiskom, keď nesie názov cudzej obce? Viete si predstaviť, že by sa bratislavské letisko premenovalo na viedenské alebo budapeštianske? V Lutile je ale možné všetko. A možno by mal Knopp kandidovať v Janovej Lehote na starostu, keď súhlasí s tým, že letisko v Lutile nesie meno Janová Lehota?

V Lutile opäť zasahovala prokuratúra

V decembri minulého roka schválilo obecné zastupiteľstvo Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu (ÚP). Namietali sme, že je to nezákonné. Napokon v marci 2022 krajský súd nám dal za pravdu, na základe žaloby Petra Imriša. Napriek tomu sa Pružina ani Knopp neponáhľali zrušiť tieto nezákonné doplnky. V júli 2022 preto musela zasiahnuť až prokuratúra, ktorá vyzvala obec Lutilu na odstránenie tejto nezákonnosti. Dodnes sa tak nestalo! Nezasiahol ani starosta ani zástupca Peter Knopp. Ako chce Peter Knopp viesť úrad zákonne, keď už teraz ,ako zástupca starostu, postupuje a schvaľuje konanie obce v rozpore so zákonom? Je smutné konštatovať, že aj napriek tomu, že rozhodol súd, vedenie obce Lutila si aj tak robí, čo chce. Že by po toľkých rokoch v úrade nevedeli, že právoplatný rozsudok súdu je záväzný a treba mu bezodkladne vyhovieť? Nejde o marenie súdneho rozhodnutia? Alebo snáď, že by predlžovali nezákonnosť úmyselne len preto, aby isté preferované osoby mohli ďalej zarábať? Necháme to na vašom
posúdení.

Sledujte naše letáky, aj našu stránku (www.lutila.eu) a Facebook (www.facebook.com/lutilaOZ/). Do volieb Vám postupne odhalíme náš detailný program, ale aj celú korupčnú schému okolo Lutily. Uvedieme mená, prepojenia, o aké formy kradnutia ide, kto sú ľudia a korporácie, politické strany na pozadí. Teda pokiaľ nám v tom nezabráni nejaká „náhoda“, ako sa to zvykne na Slovensku niekedy stávať.

leták v pdf formate

One Comment