Homepage / Obecný úrad / Ekonomika / Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého?
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého?

„Sloboda, rovnosť, bratstvo“…boli v roku 1789 slogany Francúzkej revolúcie. Po 200 rokoch sa tieto isté heslá hlasali z tribún u nás. Ale ako dopadli tieto ideály v našej spoločnosti a do akej miery platia? Nakladanie vedenia obce Lutila s obecným majetkom sledujeme už viacej rokov. No zdá sa nám, že od ideálov „rovnosti“ to má asi poriadne ďaleko. Napísali sme preto list vedeniu obce, aby sa zamyslelo nad svojím konaním. List v plnosti zverejňujeme.

 

Obec Lutila 24.10.2021
Štefánikova 84
Lutila 96622

VEC: VYJADRENIE K ZÁMERU PREVODU OBECNÉHO POZEMKU.

Na obecnej tabuli sme našli zámer obce odpredať nasledovný obecný pozemok:

1. CKN parc. č. 3818, o výmere 927 m2 , záhrada, zapísaná na LV č. 2669, v k.ú: Lutila, obec: Lutila, okres: Žiar nad Hronom .
2. novovytvorenú CKN parcelu č.944/397, zastavaná plocha, o výmere 218 m2 , zastavaná plocha, podľa GP: č. 44562578-042/2020 zo dňa 13.07.2020.
Žiadateľovi Ing Štefan Kozel trvale bytom: Kpt. Jaroša 560/28, 966 22 Lutila a Marta Kozelová trvale bytom: Kpt. Jaroša 560/28, 966 22 Lutila
Za cenu 13.000,-Eur podľa znaleckého posudku.

K uvedenému dávame nasledovné stanovisko.
Na začiatok pripomíname, že v roku 2017 obec odsúhlasila zámenu pozemkov s právnym subjektom, ktorého štatutár bola osoba Ing. B. Beniaka. Zámenná zmluva sa uzavrela po prepočte za približne 0,30 Eur za štvorec na plochu väčšiu ako 20 ha. V tom čase platil cenník predaja obecných pozemkov, kde bola cena stanovená 10 Eur/1m2 , alebo podľa znaleckého posudku. Približne v rovnakom čase ste vyzvali občanov na odkupovanie obecných pozemkov, ktoré užívali do súkromného vlastníctva. Urobili ste zoznam a zasielali listy / ale aj tak, ste nezaslali všetkým legitímnym vlastníkom susedných nehnuteľností/, kde ste žiadali o vyjadrenie, či uvedení občania majú záujem obecné pozemky, ktoré užívajú odkúpiť alebo prenajať prípadne neodkúpiť. Jedným s kupujúcich bola v tom čase aj pani Želmíra Kružliaková, ktorá chcela pozemok obce, ktorý užívala kúpiť, prišla na obecné zastupiteľstvo, kde sa mal prejednať odpredaj obecného pozemku, ktorý užívala so znaleckým posudkom ktorý si dala vypracovať ona sama na vlastné náklady. Znalecký posudok bol vyhotovený iným znalcom, ako je „dvorný“ znalec obce Ing Sviržovský. Jedná sa pritom o toho istého znalca, ktorý robil podozrivo nízky posudok na pozemky v zámene obecných pozemkov (20ha), no keďže v tomto prípade nešlo o jedného preferovaného podnikateľa tak, pozemky odhadol pani Kružliakovej „po telefóne“ na cenu cca 10 Eur/m2. Posudok pani Kružliakovej, ktorá si ho dala na vlastné náklady vyhotoviť iným znalcom, čo len zdôrazňujeme znova, však bol na podstatne nižšiu cenu. Táto cena bola približne 3,5 Eur/m2. Z uvedeného by sa mohlo zdať, že jeden zo znalcov ohodnocuje obecné pozemky podľa toho o koho ide? Po predložení uvedeného posudku, pani Kružliaková žiadala obecné zastupiteľstvo, aby jej odpredalo uvedené pozemky obce, ktoré užíva za znalecký posudok, tak ako to bolo schválené obecným cenníkom pozemkov v tom čase. V obecnom zastupiteľstve vznikol nepokoj a do rozpravy sa zapojilo viacero poslancov, ako p.Knopp, alebo p.Pružina. Obaja tvrdili, že za uvedenú cenu znalcom (ktorú vyhotovil tento iný znalec), teda za cenu približne 3,5 Eur/m2 pozemky nepredajú, pretože by okradli obec. Pritom p. Pružina jednoznačne vyhlásil, že on nikdy nezahlasuje a ani nezahlasoval za odpredaj pozemku vo vlastníctve obce za menej ako 10 Eur/m2. Pritom ale asi zabudol, že už zahlasoval za zámennú zmluvu (december 2017), kde cena zamieňaného pozemku mala (podľa vtedajšieho posudku) hodnotu do 0,30 Eur /m2? Aký to paradox! Občanovi odpredať pozemok nie menej ako 10eur/m2 , pretože inak by obec prerobila a to aj napriek tomu, že sa jedná o niekoľko desiatok či stovák m2, ale podnikateľovi zameniť viac 200.000 m2 v smiešnej hodnote približne 11.000 Eur? Pričom teraz len viac ako 1.000 m2 asi idete odpredať Ing.Kozelovi s manželkou za 13.000 eur (v prepočte na peniaze), nepríde Vám to ako výsmech občanovi, kde už obec neprerába ale kráľovsky zarába? Matematika ale ani logika v tomto uvažovaní asi nie je. Ak teda majú vo vedení obce skutočne taký záujem na zveľaďovaní obce ziskom z odpredaja pozemkov občanov tejto obce, pýtame sa prečo v tom istom záujme „ Neukracovať obec o financie“ nepožadovali 10 euro/m2 pri nakladaní s obecným pozemkom pri zámene 20ha, alebo prečo nezavedú podnikateľom, ktorý budú robiť novú výstavbu rodinných domov „ Developerskú daň“? Tá by iste priniesla do rozpočtu obce nie malé financie. Pritom ale uvedená daň by pravdepodobne vôbec nepredražila cenu predávaných pozemkov na výstavbu, ale by sa asi len zmenšili aj tak „tučné“ zisky developerov. Keďže v našom okrese sa otvára viacej zón na výstavbu a trh tak cenu tlačí pozemkov dole, asi si záujemcovia o pozemky dobre rozmyslia či si kúpia pozemok v obci, kde sa vedenie obce nevie ani poriadne odvolať proti ťažbe bentonitu v miestnych lesoch, alebo pôjdu skôr niekde inde…. Ak budú chcieť developeri predávať, hold, budú musieť asi znižovať cenu.

Po kauze odhadu pozemkov pre pani Kružliakovoú obec na čele so starostom zistila, že občianka mala nakoniec asi pravdu, keď tvrdila , že v obecnom cenníku pozemkov je daná alternatíva buď – alebo. Teda buď suma 10 eur/m2, alebo znalecký posudok. Paradoxom celého, je to, že v čase kedy pani Kružliaková vstúpila do užívania a nájmu pozemku tento mal veľmi nízku hodnotu za dlhé toky ho nielen udržiavali, ale aj zhodnotili a upravili. Teda má občan kúpiť aj svoju prácu a investície zahrnuté v znaleckom posudku od obce? Ak obec dala spraviť posudok na zámenu pozemkov s uvedenou Poľnohospodárskou spoločnosťou a.s predtým, ako sa na nej postavil kravín, prečo pri občanovi neuplatnili rovnaký meter a metódu na stanovenie kúpnej ceny? Zaujímavé na celej veci je, je, že pani Kružliaková nekúpila tento pozemok za daných podmienok a z nášho pohľadu dobre urobila, lebo by podporila dvojaký a nespravodlivý /diskriminačný/ meter nakladania s obecnými pozemkami. Obecné zastupiteľstvo pochopilo nebezpečenstvo, „ ukrátenia obce“ o peniaze za odpredaj obecných pozemkov a rýchlo konalo. Preto, aby občanov „prinútilo“ ku kúpe pozemkov zmenili uvedení poslanci dovtedy platný Interný cenník schválený OZ dňa 07.06.2017 uzn.č. 27/2017 za nový – aktualizovaný uznesením obecného zastupiteľstva č.79/2018 dňa 28.6.2018. Obecný cenník upresnil, v tom zmysle, že cena odpredávaného pozemku nad 200m2 nesmie byť menšia ako 10 Eur/m2. Prečo teda nezmenili cenník, keď nakladali s pozemkami v zámene s Poľnohospodárskou spoločnosťou a.s, ale až potom? Pravdepodobne preto , že im to v tej chvíli vyhovovalo.

V tomto aktualizovanom cenníku je už nad 200m2 odkúpeného pozemku uvedená minimálna cena 10 Eur/m2 a znalecký posudok. Občan týmto stratil možnosť odkúpiť obecný pozemok za skutočnú cenu, ktorú uvedený pozemok aj má. Kúpiť ju môže za nadhodnotenú cenu, ktorú mu určí obec, ktorá je nie menšia ako 10Eur/ m2. Taktiež uvedenou aktualizáciou cenníka pozemkov chcela obec minimalizovať možnosť občanovi zobrať obecný pozemok do nájmu, nakoľko cenu nájomného zvýšila tak, že asi po dvojročnom nájomnom by zaplatil občan celú kúpnu cenu uvedeného pozemku v nájme podľa cenníka a plochy. Toto vyznieva skôr ako „vydieranie“ a nie ako férová ponuka pre občanov. Nepochopiteľné je ale to, že obecné parcele (20ha) obec zamieňala bez uplatnenia rovnakých pravidiel v rovnakej situácii pričom pri zámene pozemkov podľa cenníka by získala na uvedenej zámene viac ako 1.mil eur.

Obec Lutila by mohla byť vydláždená „zlatom“. Z takto získaných peňazí by mohla obec kompenzovať občanom čiastočne nárast cien daní. Mohla by mať zrušený poplatok za psov, dotované sociálne služby, či realizovať prestavbu bývalej školy na „Dom dôchodcov“ a vytvoriť tak približne 50 nových pracovných miest pre občanov tejto obce. Všade naokolo nás už predbehli a začali stavať Domy dôchodcov na zelenej lúke. U nás stačilo urobiť len prestavbu. Prečo sa tak neudialo? Stoja za tým zlé rozhodnutia starostu, zástupcu starostu alebo poslancov? Alebo je to skôr nezáujem, neochota, nezodpovednosť? .. Samozrejme aj mnoho iných prospešných vecí, ktoré tak radi nazývajú poslanci so starostom „ Verejným záujmom“. Ale to by najprv museli vedieť čo „ Verejný záujem „ v skutočnosti je a k uvedenej téme robiť aj stretávanie a diskusie s občanmi, nielen sami so sebou. Verejný záujem nie je záujem starostu a poslancov dať „lukratívnu“ obecnú pôdu na zámenu za bezpredmetné švíky roztrúsené po celom katastri a následne aj tieto obec prenajme tomu istému subjektu?? A poslanci so starostom sa tvária , že spravili pre obec obchod storočia. My si však myslíme , že skôr spravili „podvod“ storočia.

Je zaujímavé, že pri schvaľovaní interného cenníka pozemkov, ktorý by mal byť pre obec záväzným, sa v uvedenom cenníku nepíše o možných výnimkách v nepredvídateľných situáciách, ktoré môžu a mohli nastať a tým by si obecné zastupiteľstvo nechalo priestor pre schválenie aj iných cien pozemkov v prípade takejto nutnosti, ako na odpredaj, tak aj na prenájom. Teda uvedené ceny pozemkov v internom cenníku sú uvedené bez výnimiek. Ako príklad uvádzame nasledovné:

– Prednedávnom ste uverejnili na webovej stránke obce Lutila zámer, prenajať mestu Žiar nad Hronom pozemok patriaci obci bezodplatne na nevieme ani akú dobu. Dobu prenájmu ste pravdepodobne zámerne nezverejnili. Na základe čoho ste takto chceli postupovať, keď ste si sami schválili cenník prenájmu bez výnimiek?
– Ďalším paradoxom je prenájom pozemku p.Jurkemikovi za 1 eur/rok za celú plochu prenajatého pozemku. V tomto prípade ale vôbec nejde o výhodu pre p. Jurkemika, keďže tam asi bude musieť na vlastné náklady vybudovať komunikáciu, ktorú odovzdá do vlastníctva obce asi tiež za 1euro. Ale aj napriek tomu aj tu platí Vami schválený cenník pozemkov bez výnimiek.

Tieto dva prípady len ilustrujú tú skutočnosť, že v internom cenníku nie je stanovená žiadna taká výnimka, ktorá by tieto dva spomínané prípady vedela akceptovať a tým aj zlegalizovať. A aj napriek tomu vedenie obce a poslanci porušujú vlastný interný cenník, ktorí si schválili. Teda nerešpektujú vlastné rozhodnutia. Ako potom chcú, aby občania rešpektovali tie ich? Ukazuje sa potreba, aby sa interný cenník prepracoval a zahrnuli sa v ňom, nielen potrebné výnimky ale, aj zaviedli spravodlivejšie podmienky – hlavne pre všetkých rovnaké. Bez možnosti obchádzať ako nariadenia tak aj zákony.

Tu sa dostávame k obecnému pozemku, ktorý užíva Ing.Kozel a jeho manželka, pravdepodobne viac ako 10 rokov. Pri vstúpení do užívania to bola „džungľa“ zarastených náletových drevín, trniek , malinčia atď. Nikto by sa o taký pozemok ani neobtrel za peniaze, ktoré chce dnes obec od užívateľa. Dnes po desiatich rokoch užívania, práce, vložených finančných prostriedkov, vlastného času a trápenia mu idete uvedený pozemok predávať obec za 13.000,-Eur. Preto sa pýtame, na základe čoho bol uvedený znalecký posudok robený? Vypracoval ho znalec pričom vychádzal z dnešnej podoby pozemku? Z akých podkladov vychádzal? Je cena skutočne úmerná vloženým investíciám zo strany záujemcu? Prečo obec nepostupuje rovnakým postupom, ako pri znaleckom posudku Poľnohospodárskej spoločnosti a.s , keď ohodnocovali stavbu a pozemky kravína, pred ich postavením, hoci v čase zámeny už boli postavené? Vtedy ste dokonca páni poslanci so starostom obhajovali nízku cenu v posudku, tým , že táto cena je robená pred vstúpením podnikateľského subjektu do užívania a ak by sa mal posudok robiť k obrazu dneška , podnikateľský subjekt by záujem o tento pozemok nemal. Tvrdili ste,, že spoločnosť už vložila do pozemku vlastné investície, a preto je potrebné posudok hodnotiť ku dňu vstúpenia do užívania. Takéto niečo ako je vidieť pravdepodobne platí len pre niektorých „horných päť“. Pričom pre ostatných „obyčajných“ občanov pravdepodobne v posudku zhodnocujete aj to, čo zveľadili za vlastné finančné prostriedky. Nezohľadňujete ani skutočnosť, že posudok ohodnotíte ku dňu vstúpenia do užívania. Na obecnom zastupiteľstve Vám to nie raz priamo nahlas povedali občania z radov opozície a už v dobe zámeny pozemkov s PS a.s /dnes Poľnohospodárskou spoločnosťou a.s /Vám povedali , že si vytvárate precedens do budúcna, ktorý Vás dobehne. A je to tu! V neposlednom rade sa uvedení občania a to nielen Ing. Kozel s manželkou starali o obecné pozemky, teda prebrali zodpovednosť práve za obec plynúcu zo zákona, aby sa riadne starala o svoje pozemky a tak ako upozorňujete občanov na zaburinenie, platí to aj pre samotnú obec. Kedy sa posledný krát obec starala o všetky pozemky v jej vlastníctve? Stačí sa pozrieť na niektoré pozemky nielen v extraviláne, ale aj v intraviláne a vidíme, že obec sa vôbec nestará, alebo sa stará len o tie pozemky, ktoré sú viditeľné popri ceste. Na ostatné nie je čas a ani peniaze. Obec zanedbáva nielen pozemky, ale aj komunikácie a verejné osvetlenie. Napríklad na ulici Dobšinského nesvieti verejná lampa už viac ako 2 roky. Pričom občan nie je povinný hlásiť uvedené poruchy obci, ale povinnosťou obce je nepravidelne kontrolovať poruchy, nedostatky prípadne nebezpečenstvo a odstraňovať ich. Kontroluje obec vlastne pouličné osvetlenie ako aj iné veci? Asi nie. Ale dane vyberá. Alebo lampy pred domami občanov, ktorí otvorene kritizujú vedenie obce sa neopravujú? Neplatia aj oni dane? Nuž je asi vidieť len to, čo sa môže stať ak je niekto pri moci príliš dlho niekoľko desaťročí…hlavne, že obec má nové auto na ktorom sa môžu voziť na „Mliekarenskú“ ulicu v Bratislave. Zamestnať v tejto obecnej „s.r.o“ však starosta zrejme nechce nikoho z obce. Prečo asi?

Z uvedeného je jasné, že obec nemá rovnaký meter pre všetkých občanov a podnikateľov. Schvaľuje síce nezmysly, ktoré sa neskôr otáčajú proti samotnej obci, ale aj napriek tomu si zodpovední stoja za svojim. Chybu si nepriznajú ani za nič. Uzneseniami, hlasovaním pravdepodobne nesvojprávnych poslancov /pretože to tak vypadá/ sa dostáva obec do čoraz väčšej morálnej a pravdepodobne aj ekonomickej krízy. Peniaze z odpredaja pozemkov sa ľudovo povedané „ Prežerú“ možno práve na plat starostu a poslancov. A to bez ohľadu na to, či to ide priamo alebo nepriamo z rozpočtu obce. Čo v tejto obci vlastne platí? Alebo neplatí? Zákony, nariadenia? Uznesenia? Svojvôľa starostu, ktorý sa zaplieta pomaly vo vlastných klamstvách, čo je jasne vidieť z výpovedí, ktoré robí na polícii, ako aj vyjadrení na banskom úrade. Nie je náhodou ten, čo rozhoduje o budúcnosti a súčasnosti obce, osude, smerovaní a jej cieľoch práve občan? Je zaujímavé ako prestala fungovať zastupiteľská demokracia deštrukciou morálnych hodnôt. Amorálne správanie je vidieť na každom kroku obce. Prenášanie kompetencii starostu na úradníkov, čím sa zbavuje zodpovednosti je neskutočne alibistické. Za čo potom poberá plat väčší ako primátori niektorých miest? Treba navýšiť plat tým úradníkom, ktorí prebrali zodpovednosť. A znížiť plat tomu, kto sa zodpovednosti zbavuje. Je to logické, alebo nie?

V závere chceme pripomenúť, že by bolo načase začať veci riešiť zodpovedne, pre každého rovnako a to na princípe rovnosti, pričom vychádzať z iných predpokladov, ako súčasné vedenie obce. Neuprednostňovať zbohatlíkov, riaditeľov, bankárov, developerov. Nie každý občan je riaditeľ veľkej fabriky, nie každý občan je vysoký manažér, prípadne „úspešný podnikateľ“, ktorý sa k majetku dostal z večera do rána za pomoci „zázračného Jankovho prútika“. Väčšina občanov žije z priemernej výplaty, pričom práve od tých obyčajných občanov vyžaduje obec najvyššie peňažné plnenia v súlade s „pravidlami“, ktoré sama obec porušuje. Bolo by načase sa zamyslieť napr. aj nad aktuálnym odpredajom pozemku Ing. Kozela a jeho manželky, zohľadniť kritériá, ktoré sme napísali a to polohu, vložené vlastné investície atď. a prestať sa „hrať“ na rovnosť, rozprávať prázdne reči, ktoré nikto nikdy nesplní, ale takúto rovnosť aj aplikovať v praxi. Veríme, že zdravý rozum dokáže prekonať aj tie najťažšie prekážky a dúfame, že sa vo vedení ešte úplne nestratil. Apelujeme na poslancov, aby pri hlasovaniach používali vlastný rozum a kritické myslenie. Ak bude v obci naďalej prebiehať rozhodovanie o veciach verejných takýmto spôsobom ako doposiaľ je na zváženie zmeniť model demokracie zo zastupiteľskej na priamu – zrušením obecného zastupiteľstva, pričom o veciach v obci by hlasovali občania priamo. Veríme , že by sa tak obmedzil vplyv korupcie a klientelizmu v rozhodovaní a hlasovaní obecných, či mestských zastupiteľstiev.

Ján Pročka
Poverený agendou

 

Comments are closed.