Homepage / Komunálne voľby 2018 / VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022

Náš volebný program je zameraný na dlhodobé zachovanie kvality života v obci Lutila. Prioritou je ochrana oprávnených záujmov občanov obce, ochrana prírody, sociálny program a rozvoj. Ciele chceme dosiahnuť zákonným spôsobom pri transparentnom informovaní občanov.

 

Riadenie samosprávy, správa majetku

1. Zmeniť spôsob riadenia samosprávy na transparentný a otvorený k občanom. Informovať a zverejňovať nakladanie s majetkom obce a o použití finančných prostriedkov. Vytvoriť podmienky pre spravodlivé výberové konania na všetky pracovné pozície ako aj pre najvýhodnejšie obstaranie tovarov a služieb. Objektívne stanoviť hodnotu majetku, druh pozemkov a nehnuteľností podľa skutkového stavu a spôsobu využitia. Uvedené ciele a informovanosť občanov dosiahnuť prostredníctvom verejného rozhlasu, informačných tabúl, internetu a miestnych novín a letákov.
Zmeniť rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v prospech občanov. Umožniť vecnú diskusiu ku všetkým prerokovávaným otázkam.
2. Pravidelne polročne informovať o výsledku podnikateľskej činnosti firmy Nico Services s.r.o.
3. K dôležitým strategickým otázkam získať stanovisko čo najväčšieho počtu obyvateľov a to aj prostredníctvom referenda.

Kultúra

1. Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok. Nedopustiť ich znehodnocovanie alebo odstránenie. Kaplnka, Vendelík, kostol sv. Ladislava vrátane vzácnej sochy Panny Márie.
Drevený dom pop. číslo 226, ktorý mal byť múzeom už neexistuje. Perspektívne zabezpečiť výstavbu takéhoto dreveného domu podľa fotografii a vzoru z Vlkolínca a zriadiť miestne múzeum. Kto si neváži dedičstvo otcov, neváži si sám seba.
2. Iniciovať založenie folklórneho súboru ľudových tancov, ľudovej hudby a oživiť tradíciu lutilských krojov. Dychová hudba Lutilka by mala znovu nadobudnúť charakter obecnej dychovky so širokou základňou mladých muzikantov.
3. V klube dôchodcov zapojiť do činnosti celú členskú základňu napr. v oblasti turistiky, umenia, spevokol, podporiť a rozšíriť činnosť šikovné ruky.

Sociálny program a školstvo

1. Zriadiť denný stacionár pre seniorov.
2. Perspektívne zabezpečiť vybudovanie sociálneho zariadenia pre seniorov s komplexnou starostlivosťou.
3. Rozšíriť kapacitu v škôlke.
4. Rozšíriť krúžkovú a záujmovú činnosť v predškolskom a školskom zariadení.
5. Zaviesť možnosť odpracovať si svoje pohľadávky voči obci prostredníctvom ponúknutých brigád v záujme obce.

Šport

1. Pre futbalový tím zabezpečiť kvalitnú zimnú a letnú prípravu na sústredeniach v trvaní min. po 4dni.
2. V zimnom období zabezpečiť autobusové spojenie na lyžovačku na Krahule.
3. Zriadiť futbalovú a tenisovú prípravku pre predškolákov a školákov.

Hospodárska a investičná činnosť

1. Dokončiť kanalizáciu v obci. Odvádzanie splaškových a dažďových vôd optimalizovať s cieľom zníženia platieb.
2. Vykonať reguláciu potoka s maximálnym zachovaním zelene a brehových porastov.
Bukovinku a Kozov Jarok riešiť ako strategické odvodnenie pre prípad miestnych prietrží a povodní.
3. Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácii, vybudovať chodníky /Moyzesova, Na Rybníky, Gazdovská…. Priedomia, verejné priestranstvá skrášliť spoločnou verejnou zeleňou.
4. V cintoríne na hlavných smeroch vybudovať chodníky a vysadiť zeleň.
5. Zrušiť v strede obce garáže /hasičiareň/ a hospodársky, zberný dvor pri obchode COOP Jednota. Pôsobia rušivo a nepatria do stredu obce aj z hygienického hľadiska. Prevádzky premiestnime do priemyselnej a výrobnej časti obce.
6. Zrekonštruovať Kultúrny dom
7. Vybudovať cyklotrasu cez Zválanisko smerom do Žiaru nad Hronom. V spolupráci s mestom cyklistom umožniť využiť cyklotrasu na dopravu do hypermarketov a ZSNP.
8. Zriaďovanie stavebných pozemkov, inž. sietí pre indiv. výstavbu rodinných domov bude zabezpečovať obec vo vlastnej réžii. Bude rozhodovať o vecnom a časovom postupe pri rozširovaní zastavaného územia obce.
9. U VUC iniciovať výstavbu nového mosta na štátnej ceste do Slaskej /pri Gašparíkovi/
Parametrami nevyhovuje na odvedenie prívalových vôd miestneho potoka.
10. V spolupráci s miestnym družstvom zriadiť kompostovisko a tak minimalizovať odpad.

Ochrana životného prostredia

1. V spolupráci so susednými dotknutými obcami ťažbou bentonitu St. Kremnička, Kopernica, Bartošová Lehôtka, Horná Ves a mestom Kremnica zabezpečiť vypracovanie Štúdie kumulatívnych vplyvov ťažby bentonitu na obyvateľstvo a životné prostredie. Riešiť vplyv ťažby na životné prostredie a dopravu a stanoviť únosné objemy ťažby a limity zaťaženia životného prostredia ako aj časový postup rekultivácií a zalesnenia vyťažených plôch. Zamerať sa na čistotu povrchových a podzemných vôd, odlesňovanie, ochranu chránených živočíchov a rastlín.
2. Monitorovať povolený objem ťažby bentonitu ako aj rekultivácie vyťažených území.
3. Odkloniť dopravu bentonitu mimo územia obce.
4. Monitorovať čistotu ovzdušia v obci. Kontrolovať množstvo spalín vypúšťaných do ovzdušia z vykurovacích telies v zimnom období.
5. Kontrolovať a limitovať výrub drevín. Určiť plochy na náhradnú výsadbu drevín v súlade s územným plánom obce. Zelene bude len pribúdať.
6. Ochranu prírody zamerať na čistotu a funkčnosť miestnych tokov. Sledovať vznikajúcu eutrofizáciu a robiť opatrenia na zachovanie vodných živočíchov a rýb.
7. Odstrániť čierne skládky odpadu. Zaviesť monitorovanie fotopascami.
8. Zabezpečiť v spolupráci s užívateľmi poľnohospodárskej pôdy stabilizáciu zosuvných území.
9. Vysadiť vetrolamy a remízky na zníženie rýchlosti vetra a zachytávanie vlahy.
10. Určiť skládku stavebného odpadu, depónium na prebytočnú zeminu z výkopov pri výstavbe rodinných domov a pod.

Spolupráca s miestnymi podnikateľmi a firmami

1. Spolupracovať s miestnymi podnikateľmi s cieľom vytvoriť pre obyvateľov obce pracovné príležitosti.
2. Podporovať podnikanie v rámci budovania priemyselnej zóny.
3. Zapojiť miestnych podnikateľov do investičnej činnosti a bežných údržbových činností, letná a zimná údržba.
4. Využívanie miestnych zdrojov surovín ako sú štrky, piesok, kamenivo, drevo.
5. Zaviesť daň z rozvoja, podnikania, príspevky na údržbu ciest a infraštruktúry hlavne u firiem vykonávajúcich ťažbu.

Plánovacie dokumenty

1. Riešiť nedostatky pozemkových úprav malými aktuálnymi úpravami, reálne druhy pozemkov a pod. Informovať občanov, vlastníkov pozemkov o nedostatkoch v katastri nehnuteľností.
2. Aktualizovať územný plán obce so zameraním na tvorbu verejnej zelene, zón pokoja a oddychu, vytváranie stavebných pozemkov pre individuálnych stavebníkov v zeleni.
Prehodnotiť a špecifikovať záväzné časti územného plánu.

Riešiť nevýhodné zmluvy predchádzajúceho vedenia, nájom a zámena.

1. Odstúpiť od nevýhodnej zámennej zmluvy. Vrátiť lesíky parcely CKN č. 2023,2025 obci Lutila.
2. Vyčísliť skutočnú hodnotu zamieňaných stavebných pozemkov.
3. Prehodnotiť všetky nájomné zmluvy.

 

Drobné úľavy pre občanov: Minimalizovať daň za psy. Obec pre chovateľov psov neposkytuje žiadne služby alebo výhody. Pes je buď spoločník alebo ochranca, príp. pre výkon práva poľovníctva.

Comments are closed.