Homepage / Obecný úrad / Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu

Dňa 29.5. 2018 sa uskutočnilo 2. tohtoročné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile /OZ/. Na zasadnutí sme boli s našou kamerou a sledovali čo sa deje.

Odmietli prečítať list

Opozičný poslanec Imriš, ktorý sa nemohol zúčastniť zasadnutia OZ z dôvodu odcestovania zaslal zastupiteľstvu list, kde sa vyjadruje k závažným bodom a žiadal o jeho prečítanie. Prečítania listu na zasadnutí OZ sa domáhali hlasnými pokrikmi aj nespokojní prítomní občania. No starosta reagoval, že nemajú slovo… a napokon poslanci na návrh starostu odhlasovali, že list sa čítať vôbec nebude. Dokonca ani ho nezobrali na vedomie formou Uznesenia, hoci list bol adresovaný obecnému zastupiteľstvu. Veľmi nás prekvapil postoj poslancov, najmä tých, ktorí pôvodne kandidovali za opozíciu. Napríklad poslanec Murgaš uviedol, že v tejto veci už bolo pracovné stretnutie a jeho kolega poslanec Kováč sa vyjadril, že náš čas je drahý… Podľa zápisnice takto hlasovali obecní poslanci, aby sa prečítal názor ich kolegu k závažným prejednávaným veciam:
– – – – – – – – –
Hlasovanie za čítanie listov pána poslanca Ing. Petra Imriša
Za: 0
Proti: 7 – Peter Knopp, JUDr. Róbert Kováč, Ing. Ján Meliško, Ing. Jozef Murgaš, Slavomír Pružina, Helena Velká, Jaroslav Vittek.
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2018 nebolo prijaté.
– – – – – – – – –

O aký list išlo? Jednalo sa o 4-stranový list poslanca OZ, kde sa vyjadril k 7-bodom rokovania. Pripomíname rokovací poriadok, podľa ktorého má poslanec na vyjadrenie k prejednávanému bodu 10 minút, príspevky poslanca Imriša sa dali pritom prečítať za 1 minútu k jednotlivým bodom… Vadila teda poslancom skutočne dĺžka listu, alebo to bol jeho obsah? A dozvieme sa, aký drahý je čas lutilských poslancov a starostu?

Čo namietal opozičný poslanec svojom liste?

Na prvom mieste namietal navrhovaný územný plán obytnej zóny. Územné plánovanie je citlivo vnímaná téma občanmi našej obce, ktorá v rokoch 2014, 2015 a 2016 vyvolala masívny ohlas a nespokojnosť verejnosti vyjadrený mnohými protestami a nakoniec aj petíciou 40% občanov a prvým lutilským referendom. Poslanec návrh novej obytnej zóny vidí, ako nevýhodný pre obec a tiež rozporný s hlavným územným plánom obce. Poukázal napr., že namiesto pôvodných 114 domov (v hlavnom Územnom pláne /ÚP/) sa teraz naplánovalo až 212 a tiež, že došlo aj k zmene umiestnenia plánovaných komunikácií – ciest, ktoré teraz nerešpektujú vlastnícku štruktúru majiteľov pozemkov, a tak ho považuje za diskriminačný. Týmto spôsobom, by sa podľa neho mohli zvýhodniť len niektorí vlastníci pôdy a mohol by sa vytvoriť stav, kedy jedni vlastníci budú rozhodovať o druhých, za akých podmienok a či vôbec sa budú môcť pripojiť na komunikácie.

Poslanec vo svojom liste nesúhlasil ani s odpredajom obecných pozemkov v oblasti pod vodojemom, lebo ÚP ich definuje, ako verejnú a výhradnú zeleň a tiež je to ďalší možný vstup občanov do lesa. Taktiež kritizoval odpredaj ďalších obecných pozemkov pre autoservis na úkor zelene v oblasti futbalového ihriska. Vníma to ako ďalšie nežiadúce zmenšovanie športovo-rekreačnej zóny.

V bode o oprave základnej a materskej školy (ZŠ a MŠ) poukázal na to, že opravu ZŠ a MŠ opozícia už dávno navrhovala a vyjadril pochybnosť, či v tomto čase néjde skôr o tzv. “predvolebný” projekt a vyjadril tiež obavu, či oprava nebude nakoniec slúžiť na nejaký iný účel než pre lutilské deti, napr. ako realitná kancelária.

Ďalej navrhol zníženie platu starostovi a predsedom komisií OZ za to, že prichádzajú na obec viaceré upozornenia prokurátorov na netransparentnosť a nezákonnosť. Poukázal najmä na protest prokurátora, ktorý napadol súhlasné stanovisko vydané starostom k oploteniu miestneho lesa plotom dlhým 7.5 km. Táto téma odznela aj v médiach.
https://www.ta3.com/clanok/1085855/investor-chce-pri-lutile-oplotit-les-obyvatelia-maju-obavy.html

Poslanec tiež upozornil na to, že mu obec na požiadanie nesprístupnila knihu jázd obecného auta Škoda Oktávia (ZH 040 AS), ktoré sa pred nedávnom prestalo používať a je momentálne na predaj. Podľa vyjadrenia obce bola kniha jázd >>omylom<< skartovaná… Touto témou sa zaoberá aj naše občianske združenie a prekvapuje nás, že v dobe počítačov starosta neviedol digitálnu knihu jázd a zaujíma nás, ako sa teda nakladalo s obecnými prostriedkami, a či sa to bude dať vierohodne preveriť…?

Poslanec sa dotkol aj neprejednania zisku obecnej spoločnosti (NICO SERVICES, s. r. o.)  v OZ a zakúpenia nového osobného auta konateľom (starostom) za viac ako 20 tis euro – bez vedomia poslancov OZ. Z uvedených dôvodov žiadal vyvodiť zodpovednosť a zvoliť a nového konateľa obecnej s.r.o.

Zároveň podal sťažnosť na spôsoby predsedu stavebnej komisie Knoppa (ktorý je aj zástupcom starostu) za slová, ktoré mu adresoval emailom pred obcou a členmi komisie len za to, že si dovolil podať pár vecných pripomienok k prejednaniu názvu ulice pre novopostavený kravín mimo intravilánu obce.

Aký je teda drahý čas poslancov a starostu v Lutile?

Keď sa jedná o záujmy istých podnikateľov v obci, tak sú zvolávané zasadnutia OZ niekedy aj každé 2 týždne a žiadny z poslancov vtedy nepovedal, že jeho čas je drahý. Ale, keď majú možnosť zoznámiť sa s názorom, ktorý by mohol zmeniť ich rozhodnutie v prospech väčšej skupiny občanov a súčasne zoznámiť sa aj s kritikou transparentnosti, hospodárnosti a zákonnosti vedenia obce, tak si doslova „zapchávajú“ uši a ich čas sa zrazu javí, ako „drahý“…

Comments are closed.