Homepage / Životné prostredie / Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom

Na začiatku roka 2018 si nájomca obecných pozemkov podal žiadosť o výrub drevín na obecných parcelách v Hôstí. Do konania o výrub drevín sa prihlásilo viacero aktivistov z obce a výsledok je, že žiadosť o výrub bola stiahnutá. Stromy sa zatiaľ rúbať nebudú.

Konania na výrub drevín

Na celom Slovensku je veľké množstvo drevín, ktoré rastú mimo les pri cestách, vodných tokoch, medziach, v záhradách atď. Táto obrovská plocha dnes už defakto „lesov“ tvorí veľku spoločenskú hodnotu, prispieva k zdravej klíme a je aj úkrytom pre zver, vtáctvo, zmierňuje povodne…a plní mnohé ďalšie funkcie. Toto je aj prípad nášho chotára.

Výrub drevín  mimo lesa upravuje Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Konania na výrub drevín zabezpečuje obec na základe žiadosti o výrub. Do konaní na výrub drevín sa v našej obci začali zapájať aktívni občania už skoro 2 roky s cieľom, aby sa dodržiaval zákon a aby nedochádzalo k neopodstatnenému a nezákonnému výrubu. Upozornili napr. aj na možné nezákonné výruby väčšieho rozsahu na jeseň roku 2016. Jednalo sa napr. o výrub a frézovanie krovín väčšieho rozsahu z dola dediny pod plánovanú výstavbu rodinných domov, ale aj na lúkach severne od obce.

(Obrázok: približné označenie výrubov červenou farbou, podklad maps.google.sk).

O tom, že nie všetko bolo v úplne poriadku s výrubom drevín, či konaniami na výrub v obci (vo viacerých prípadoch) svedčia aj  stanoviská okresného úradu a okresnej prokuratúry.

Veľký výrub drevín v Hôstí

Začiatkom roka 2018 si o výrub drevín na obecných pozemkoch požiadala spoločnosť, ktorá ich má v prenájme. Jedná sa o obecné parcely, ktoré sú pri ceste do Kopernice miestne zvané „Hôstie“. Tieto kedysi lúky sú dnes z časti zarastené tak husto, ako les a okrem kríkov (slivka trnková na ploche cca 5000 m2) tam bolo identifikovaných 1566  stromov, na ktorých vyrúbanie je potrebné povolenie. K tomuto stavu zrejme prispelo aj to, že vedenie obce dlhodobo stav zarastených lúk neriešilo, hoci bol vo vedení za posledných skoro 30 rokov stále tenistý starosta. Jednalo sa o širokú škálu stromov dub, buk, javor, hrab, jelša, lipa, topoľ, breza, čremcha…a ďalšie. Mnohé z nich spevňujú cestu do Kopernice alebo breh potoka.

(Obrázok: približne miesto plánovaného výrubu – označené žltou farbou , podklad maps.google.sk).

Plánovaný výrub takéhoto rozsahu spôsobil, že sa oň začali zaujímať aj niektoré  ochranárske združenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Do konania na výrub drevín sa prihlásilo aj naše občianske združenie „Lutila O.Z.“. Aj keď obec ho nezaradila do konania, naši členovia (Imriš, Pročka) sa stali účastníkmi konania. Pripomienky k výrubu zaslal aj predseda miestnych poľovníkov Ing. Dušan Hronský. Svojimi opodstatnenými pripomienkami a námietkami prispeli k tomu, že rúbať sa nebude. Konanie bolo najskôr predĺžené o 30 dní a nakoniec zastavené, pretože žiadateľ svoju žiadosť stiahol.

Mohlo by ísť o predprípravu na expedičnú skládku bentonitu?

Tieto obecné lúky sú snáď jedinými rovnými plochami väčšej rozlohy v tejto hornatej časti katastra. Ich umiestnenie v blízkosti lomov na bentonit a prístupová cesta ich logicky stavajú do hladáčika ťažiarov. O tom, že toto nie sú len hypotetické úvahy, svedčí nielen množstvo  ložísk na bentonit v oblasti, ale aj konkrétna  žiadosť istej ťažiarenskej spoločnosti o ich odkúpenie od obce. Táto spoločnosť ešte v roku 2013 uvažovala o realizácii výstavby vlastného sídla spoločnosti vrátane skládky, sušiarne a parkoviska….

Teda mal súčasný výrub byť, ako predpríprava na expedičnú skládku a sušiareň bentonitu alebo len na poľnohospodárske účely? Odpovie nám len čas….

Obrázok: Zobrazenie ložísk za obcou Lutila (zdroj: web-stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) – http://www.geology.sk, 2015)

Comments are closed.