Homepage / Podujatia / Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu

Dňa 11. decembra 2019 Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe miestneho environmentálneho aktivistu a včelára Petra Imriša z Lutily a zrušil rozhodnutie Banského úradu vo veci rozšírenia ťažby bentonitu na ložisku St. Kremnička III. Obyvatelia obcí Lutila, St. Kremnička ale aj okresného mesta Žiar nad Hronom, ktorí už viac rokov bojujú s negatívnymi dopadmi ťažby bentonitu, výsledok súdu privítali.

Odpor verejnosti voči ťažbe

Bentonit v Kremnickych vrchoch sa ťaží už niekoľko desaťročí. Za posledné roky sa ale ťažba zintenzívňuje a celkový dopad povrchovej ťažby začína pociťovať miestne obyvateľstvo. Jedná sa hlavne o odlesňovanie, zvýšené riziko povodní, prašnosť, rádioaktivita z radónu, vplyv na povrchové a podzemné vody, dopad na chránené druhy zveri a rastlín, ale aj obavy z plyvu na zdravie obyvateľov. Nové plány na rozšírenie ťažby prezentované v roku 2015 sa preto stretli s veľkým odporom verejnosti a podaním petície asi 1100 signatárov. Nasledovala štúdia, ktorá mala posúdiť dopady rozšírenia ťažby na životné prostredie tzv. EIA. V rámci EIA sa dožadovali občania objektívneho posúdenia nielen navrhovanej činnosti na ložisku Lutila I. a St. Kremnička III., ale aj kumulatívneho posúdenia dopadov okolitých bentonitových lomov (ktorých je spolu asi 14), a tiež aj znečisťovateľov v širšom okruhu ako je napr. Novácka tepláreň, závod na výrobu hliníka, či diaľnica, ktorá sa priblížila do regiónu. Celková nespokojnosť s tým ako EIA posúdila dopady na ŽP vyústili do podaní mnohých odvolaní a následne aj súdnej žaloby (2016), ktorú podal Peter Imriš. https://www.lutila.eu/o-rozsirovani-tazby-bentonitu-rozhodne-sud/

Obrázok: Zobrazenie ložísk za obcou Lutila (zdroj: web-stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) – http://www.geology.sk, 2015)

Obrázok: Zobrazenie ložísk za obcou Lutila (zdroj: web-stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) – http://www.geology.sk, 2015)

Obrázok: Bentonitové lomy v lese medzi obcami Lutila a St. Kremnička. Mapový podklad google maps 2019.

Hoci ešte súd o zákonnosti EIA doteraz neprebehol, Banský úrad v Banskej Bystrici vydal povolenia na ťažbu bentonitu na ložisku St. Kremnička III. (2017) a neskôr aj na ložisku Lutila I. (2019). Obe ložiská sa nachádzajú vedľa seba medzi obcami Lutila a St. Kremnička, rozdeľuje ich hranica katastra. Imriš zažaloval obe rozhodnutia na súde. Spomedzi Lutilčanov sa aktívne zapojili do boja za životné prostredie aj ďalší: Ing. Peter Marek, Ing. Dušan Hronský, PhDr. Ján Pročka, Mgr. Slávka Pročková, a tiež občianske združenie „Lutila O.Z”.

Dôvody žaloby

Banský úrad pred vydaním povolenia zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 4.7.2017 vo veci ťažby bentonitu na ložisku St. Kremnička III. Peter Imriš sa zapojil do tohto konania preto, aby mohol vzniesť aj tu pripomienky a minimalizovať tak dopady tejto činnosti na ŽP. Z toho dôvodu dňa 29.06.2017 navštívil spolu s PhDr. Jánom Pročkom Banský úrad a vyžiadal si kópiu spisu, aby sa mohol so spisom zoznámiť a na konaní 04.07.2017 podať relevantné pripomienky. Pracovníčka Banského úradu však odmietla Imrišovi vyhotoviť fotokópiu spisu (pozri obrázok).

Obrázok: Časť úradného záznamu z návštevy Banského úradu v Banskej Bystrici dňa 29.06.2017. Meno pracovníčky Banského úradu je anonymizované.

Imriš sa následne domáhal spisu aj na ústnom pojednávaní 04.07.2017 ale Obvodný banský úrad jeho námietku zamietol a následne ťažbu povolil Rozhodnutím z 08.08.2017 č. 71-2071/2017. Opätovné odvolanie zamietol aj Hlavný banský úrad rozhodnutím z 13.12.2017 č. 993-1863/2017. Keď sa Imriš nemohol dostať ku kópii spisu, aby mohol podať relevantné pripomienky v konaní, tak sa v lehote 2 mesiacov od rozhodnutia správnou žalobou obrátil na súd, pre porušenie jeho práv ako účastníka konania. O podanej žalobe sme informovali na našich stránkach:

Ťažba bentonitu dostala zelenú

Dávame do pozornosti aj reportáž v Správach RTVS zo 4.7.2017 o konaní v St.Kremničke, ktoré sa konalo za “zatvorenými dverami”, kde sa k téme vyjadril aj hovorca občianskeho združenia ”Lutila O.Z.” – PhDr. Ján Pročka:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/130095 (reportáž od 38 minúty).

Postoj samospráv k ťažbe

Žiaľ, napriek masívnemu odporu verejnosti sa vedenia dotknutých obcí nepostavili jednoznačne na stranu občanov, ale skôr na stranu ťažiarov. Aj keď v Lutile verejný tlak na vedenie obce spôsobil, že obecní poslanci schválili nesúhlas s ťažbou na ložisku Lutila I. a St. Kremnička III., ešte v roku 2015 (uznesenie 23/2015) tak tento nesúhlas nielen že nezdôvodnili (čím učinili toto stanovisko bezcenným v konaniach), ale navyše ho ani vôbec nepoužili v tomto konaní v Starej Kremničke. Obec Stará Kremnička, v ktorej katastri sa lom nachádza, síce zaslala stanovisko banskému úradu, ale nemala žiadne pripomienky k predloženému návrhu, (pozri obrázok), a navyše starosta Rigo sa takéhoto dôležitého konania 04.07.2017 ani nezúčastnil, údajne čerpal dovolenku. Na dokreslenie toho, ako si cenia samosprávy aktivity svojich občanov v oblasti životného prostredia pripomíname, že naše občianske združenie „Lutila O.Z.“ požiadalo obe dotknuté obce Lutilu aj St. Kremničku o finančnú podporu týchto žalôb. Žiadosti zamietli a neprispeli ani jediným eurom.

Obrázok: Časť rozhodnutia Banského úradu z 08.08.2017 č. 71-2071/2017 o Stanovisku obce St. Kremnička (strana č. 5 rozhodnutia).

 Aj keď väčšina Lutilčanov má voči ťažbe výhrady, no nedá sa to asi povedať úplne o všetkých. Napríklad starosta Pružina sa viackrát vyjadril verejne, že je za ťažbu. Okresný úrad v Žiari nad Hronom, pod vedením prednostky úradu Ing. Andrei ŽIAKOVEJ (ktorá je v súčasnosti aj poslankyňou obecného zastupiteľstva v Lutile), vydal k ťažbe viaceré súhlasné stanoviská. Ďalším už „skoro“ obyvateľom Lutily je primátor mesta Žiar nad Hronom Peter ANTAL, ktorého stranícky kolega László Sólymos ako minister Životného prostredia SR, závery EIA odobril.

Nuž ťažko sa bojuje obyvateľom za zdravé životné prostredie s takouto „presilou“.

 

Súdne pojednávanie

Pojednávanie v kauze sa uskutočnilo skoro po 2 rokoch, od povolenia ťažby t.j. 13.11.2019 na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Na súdne pojednávanie sa dostavil žalobca Peter Imriš, ktorý špeciálne kvôli tomu pricestoval až z Veľkej Británie. Verejnosť (približne 100 ľudí, ktorí boli legitímnymi účastníkmi uvedeného konania) na pojednávaní zastupoval PhDr. Ján Pročka, ktorého k tomu určil súd. Pojednávania sa zúčastnil aj právny zástupca združenia Kremnické vrchy pre život. Na pojendnávaní boli aj zástupcovia banského úradu a ťažiarenskej spoločnosti. St. Kremničku zastupoval starosta Ing. Stanislav Rigo. Pojednávania sa zúčastnil aj starosta Lutily Ján Pružina, hoci nebol účastníkom tohto konania.
Prekvapilo nás, že pred pojednávaním ale ani po ňom, sa starosta Pružina ani len nepristavil pri lutilských aktivistoch. Namiesto toho si našiel dosť času pred pojednávacou miestnosťou, aby debatoval v skupinke, kde boli zástupcovia ťažiarov, Banského úradu a starosta St. Kremničky, teda tí ktorí so žalobou nesúhlasili.

Obrázok: Ján Pružina – starosta obce Lutila a Stanislav Rigo – starosta Starej Kremničky pred pojednávacou miestnosťou debatujú so zástupcom ťažiarenskej spoločnosti. 13.11.2019, chodba Krajského súdu v Banskej Bystrici.

 Počas súdneho pojednávania, ktoré trvalo asi dve a pol hodiny, sa k predmetu žaloby vyjadrovali všetky dotknuté strany. To, že banský úrad a ťažiari namietali žalobu nás neprekvapilo, ale prekvapením bolo, že takého stanovisko deklaroval aj starosta St. Kremničky Rigo, ktorý nemal dôvod namietať žalobu, keďže táto sa netýkala pochybenia obce St. Kremnička ale Banského úradu.
Súd vyhlásil rozsudok 11.12.2019, kedy senát žalobe Petra Imriša vyhovel, čím zrušil rozhodnutie banského úradu a vec sa vracia Obvodnému Banskému úradu na nové konanie. Veríme, že banský úrad v novom konaní účastníkom konania už poskytne kópiu spisu, aby sa s ním zoznámili a efektívne vedeli brániť životné prostredie.

One Comment