Homepage / Životné prostredie / ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU

Včelári a aktivisti z obce Lutila si pripísali ďalší úspech. Efektívne napadli v odvolacom konaní povolenie na ťažbu bentonitu na ložisku St. Kremnička III, ktoré vydal Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (OBÚ) a tak ho nadriadený orgán – Hlavný banský úrad (HBÚ) zrušil. Stalo sa tak len krátko potom, čo v októbri 2020 Hlavný banský úrad prehral už druhý súdny spor s Lutilským včelárom. Nové vedenie HBÚ rozhodnutiu OBÚ vytklo mnoho chýb na 37 stranách a vyhlo sa tak ďalšej žalobe. Ťažba by sa tak mala zastaviť nielen na ložisku Lutila I. ale aj St. Kremnička III. Ale poslúchli ťažiari?

O aké rozhodnutie išlo?

V tomto prípade ide o opätovné povolenie ťažby bentonitu na ložisku St. Kremnička III. Pôvodné povoľovacie konanie sa uskutočnilo ešte v roku 2017 v kultúrnom dome v St. Kremničke za „zatvorenými dverami“. O konaní informovala aj RTVS v hlavných správach 4.7.2017 (príspevok sa spustí kliknutím na obrázok).

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/130095#2280

Obyvatelia a aktivisti z okolitých obcí sa zapojili do tohoto konania s mnohými pripomienkami a konanie nakoniec aj zrušil krajský súd rozsudkom z 11.12. 2019 (link na článok). Súd zrušil povolenie na ťažbu z dôvodu, že účastníkovi konania, miestnemu včelárovi P. Imrišovi, nevyhotovil OBÚ kópiu spisu. Súd nepresvedčila ani skutočnosť, že sa starosta obce St. Kremnička S. Rigo nepostavil za aktivistov ale za ťažiarov.
Obvodný banský úrad sa na základe rozsudku súdu snažil doručovať spis do Británie (máj 2020), kde sa žalobca Imriš z pracovných dôvodov nachádza. Hoci banský úrad nevedel preukázať, že doručil celý spis, i tak Imriš podal mnohé pripomienky v rámci poskytnutej lehoty (z 03.05.2020), ktorá bola len 10 dňová, teda neprimeraná veľkému množstvu doručovaného spisu (alebo jeho časti). Obvodný banský úrad ale tieto všetky pripomienky aj tak zamietol a vydal nové súhlasné povolenie na ťažbu (z 10.7. 2020). Voči tomuto uzneseniu sa včelár z Lutily odvolal na 19-stranách (zo 07.08. 2020). V novembri 2020 Hlavný banský úrad dal za pravdu Imrišovi, keď 16.11.2020 zrušil rozhodnutím 1056-2378/2020 uznesenie OBÚ číslo 10-1613/2020 z 10.07.2020 o povolení ťažby na ložisku St. Kremnička III a vrátil na nové konanie.

Obrázok vľavo: Časť prvej strany rozhodnutia OBÚ zo 10.07.2020, ktorým povolil ťažby na ložisku St. Kremnička 3. Kliknutím na obrázok sa zväčší

Obrázok vpravo: Časť prvej strany rozhodnutia HBÚ zo 16.11.2020, ktorým zrušil povolenie na ťažbu na ložisku St. Kremnička 3 v odvolacom konaní. Kliknutím na obrázok sa zväčší.

Rozhodnutie Hlavného banského úradu len potvrdzuje fakt, že rozsudok krajského súdu z 11.12.2019 nebol čisto formalistický (nesprístupnenie spisu v rámci konania), ale malo vážne chyby, keďže ani na druhýkrát OBÚ nedokázal vydať rozhodnutie, ktoré by nemalo ďalšie vady. Z uvedeného by mohlo skôr zdať, že nesprístupnenie spisu v rámci konania nebolo len administratívnou chybou úradníka, ale mohlo súvisieť práve s utajením skutočností o ťažbe a jej dopadoch na životné prostredie pred verejnosťou.

 

Aké boli námietky voči povoleniu ťažby?

Imriš reagoval na rozhodnutie OBÚ v obsiahlom 19-stranovom odvolaní v 24 bodoch. Celé stanovisko si môžno stiahnuť na nasledovnom linku. Námietky možno rozdeliť do 3 kategórii

  1.  Formálne námietky. Išlo o námietky k procesu konania ako sú doručovanie spisu a  jeho kompletnosti; termín na odpoveď; možná manipulácia so zápisnicou z konania; konflikt záujmov….atď.
  2.  Dopady na životné prostredie. Tu sú vymenované a zdôvodnené mnohé konkrétne pripomienky k Plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska; opis dopadov na životné prostredie; EIA; nakladanie s banskou vodou; vplyv na chránené druhy rastlín a živočíchov; nemožná rekultivácia; správa Ing. Kravčíka; obmedzený prístup do lomu pre kontrólne orgány Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR);…a podobne.
  3.  Ekonomika. V dokumente sa Imriš zameral aj na ekonomickú nevýhodnosť ťažby nielen pre obec, región ale aj pre štát. Poukázal na zle nadstavené podmienky ťažby, ktoré nevedia vierohodne odkontrolovať, koľko suroviny sa reálne vyťažilo a hrozí nadťažba, ale aj možná ťažba sprievodných prvkov ako zlato, striebro, predpríprava jám na skladovanie odpadu, atď….

Mgr. Ján Pročka , PhDr a rodina zaslali tiež odvolanie, kde poukázali na viacero pochybení OBÚ. Poukázali na otáznu kompetentnosť OBÚ otázkach životného prostredia, poukázali na nejednoznačné meranie vyťaženej suroviny, ktorá je zabezpečovaná len ťažiarmi a nie efektívne kontrolovaná OBÚ, a teda je možná prípadná nadťažba, ktorá by sa nedala odkontrolovať. V takom prípade, by sa podľa nich mohol znižovať príjem do štátu na poplatkoch a tiež prekračovať limity na životné prostredie stanovené v EIA. Poukázali, že predbežnú otázku EIA istým spôsobom uznali aj ťažiari, keď sa na ostatnom súdnom procese žiadali prerušenie konania z uvedeného dôvodu. V závere žiadajú prerušiť konanie do vyriešenia súdneho procesu o EIA.

 

Aký je súčasný stav a budúcnosť?

V Októbri 2020 Krajský súd zrušil ťažbu na ložisku Lutila I. (link na článok). O ostatnom súdnom procese informovala aj Slovenská televízia (príspevok sa spustí kliknutím na obrázok)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/251042#1124 

V krátkej časovej následnosti HBÚ zrušil na základe odvolaní aj rozhodnutie ťažiť na ložisku St. Kremnička III. Aktivisti tak zablokovali ťažbu na oboch susediacich lomoch Lutila I. aj St. Kremnička III. a v súčasnosti sa tam nemôže ťažiť. Ale dodržuje sa to? Podľa svedectiev, ťažba mala ešte pokračovať aj neskôr… situáciu už preveruje kriminálna polícia.

Pripomíname, že prvú žalobu podal Imriš ešte v roku 2016 o neplatnosť rozhodnutia Ministerstva životného prostredia, ktoré vydalo súhlasné stanovisko s ťažbou na oboch ložiskách Lutila I. a St. Kremnička III., (link na článok). Dodnes však neprebehlo súdne pojednávanie a vec je tak nerozhodnutá. Ak by táto žaloba bola úspešná, tak by sa podarilo ťažbu pravdepodobne zastaviť, pretože by Banský úrad už nemohol vydať povolenie na ťažbu, bez platnej EIA. A ukazuje sa, na základe nových poznatkov, že nové posúdenie dopadov ťažby na životné prostredie by bolo s vysokou pravdepodobnosťou už zamietavé…

Na záver ešte dodávame, že vedenia obcí, sa postavili svojím spôsobom na stranu ťažiarov, aj keď pred voľbami tvrdili niečo iné. Preto, ak chcú obyvatelia regiónu s ťažbou skutočne niečo urobiť, najjednoduchšia cesta je, aby zvolili nových starostov, ktorí by nielen neklamali ľud, ale ani slepo nepodporovali ťažbu, ktorá ničí životné prostredie. Pozícia starostov je veľmi silná a starosta zapálený za životné prostredie, by vedel využiť zákonné možnosti na to, ako ďalšiu ťažbu obmedziť na nevyhnutné minimum, alebo možno aj zastaviť. Pripomíname to, ako starosta obce Trnavá Hora Mgr. Pavel Kravec sa postavil na stranu aktivistov a spolu zastavili malú vodnú elektráreň na Hrone. A preto, keď obyvatelia Lutily a St. Kremničky vidia, že to v iných obciach ide tak, im nezostáva nič iné, len zamyslieť sa nad odvolaním takýchto starostov z funkcii v referende.

Prílohy:
1. Pripomienky Petra Imriša k zaslanému spisu
2. Povolenie OBÚ na ťažbu z 10.07.2020
3. Odvolanie Petra Imriša voči povoleniu na ťažbu zo 07.08.2020
4. Zrušenie rozhodnutia OBÚ Hlavným Banským úradom zo 16.11.2020

Comments are closed.