Homepage / Obecný úrad / Výsledky ankety
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Výsledky ankety

Občianske združenie „Lutila O. Z.“ pôsobí v našej obci už dva roky. Za tento krátky čas sa mu v spolupráci s občanmi podarilo presadiť v ich prospech množstvo vecí a prispieť k vyriešeniu mnohých závažných tém.
Koncom augusta 2018 pripravilo Občianske združenie „Lutila O. Z.“ v spolupráci s Centrom etického poradenstva v Banskej Bystrici anketu, ktorej cieľom bolo zistiť úroveň spokojnosti občanov so životom a dianím v našej obci. Aby Občianske združenie „Lutila O. Z. mohlo aj naďalej slúžiť našej obci a hrdo presadzovať záujmy občanov, nemôže ignorovať ich názory. Poznať názor občana je dôležité pre budúce smerovanie obce a zároveň je aj nevyhnutnou podmienkou pre spoločné riešenie problémov, o ktoré sa občianske združenie „Lutila O. Z.“ snaží.

Vrátilo sa 50% anketových lístkov

Anketa bola anonymná a pozostávala z piatich okruhov (Život v obci, Komunálna politika, Životné prostredie, Dôvera, Občianske aktivity). Celkovo bolo rozdaných 740 anketových lístkov, z ktorých sa vyplnených vrátilo 374. Návratnosť ankety teda bola viac ako 50%.

Do ankety boli zapojení občania rôznych vekových skupín. Podľa vekového zloženia respondentov sa ankety zúčastnilo 6% občanov vekovej skupiny 18-30 rokov, 13% občanov vekovej skupiny 31-40 rokov, 26% občanov vekovej skupiny 41-50 rokov, 30% občanov vekovej skupiny 51-60 rokov a 25% občanov vekovej skupiny nad 60 rokov. Z celkového počtu 374 respondentov je v 39% obec Lutila ich rodiskom.

Ste spokojní so životom v našej obci?

Na otázku č. 3, aký je Váš názor na celkovú spokojnosť so životom v našej obci, väčšina respondentov odpovedala, že je nespokojná a to až 68% (254). Zvyšná skupina ohodnotila svoju spokojnosť so životom v obci skôr ako priemernú ale aj pomerne uspokojivú, prípadne nechala túto otázku nezodpovedanú. Niektorí uvádzali aj konkrétne dôvody svojej nespokojnosti, ktorými boli hlavne ťažba bentonitu, nedostatočné zdôvodňovanie výrubu stromov v obci, masívne odlesňovanie v okolí obce ale aj také dôvody ako rodinkárstvo a zásahy developerskej spoločnosti do vedenia obce. Vysoké percento nespokojných občanov môže svedčiť o nesprávnom smerovaní obce Lutila a to nielen za posledné volebné obdobie ale aj z hľadiska pohľadu do hlbšej minulosti.

V otázke č. 4 respondenti v 67% zhode odpovedali, že ich jednoznačne zaujímajú spoločné otázky obce a teda dianie v našej obci im nie je ľahostajné. 14% respondentov prejavuje skôr záujem o spoločné otázky, 12% uviedlo skôr nezáujem, 2% uviedlo jednoznačne „nie“, zvyšných 5% uviedlo „neviem“..

V otvorenej odpovedi v otázke č. 5 považuje 83% (310) respondentov za jednoznačne najzávažnejší problém neustále rozširujúcu sa ťažbu bentonitu v okolí obce a dlhodobý súhlasný postoj starostu k ťažbe bentonitu. 57% vidí problém aj v tom, že občania musia sami a vlastnými prostriedkami bojovať za elimináciu dopadov na životné prostredie v procese EIA, či odvolacích konaniach, na súdoch, čiže bez akejkoľvek podpory vedenia obce. Mnohí respondenti však uvádzali viac problémov a tak 49% (183) sa nepáči diktát developerskej spoločnosti vedeniu obce, s čím väčšina z nich spájala aj korupčné problémy. Pre ostatných 45% (168) opýtaných je problémom chýbajúci chodník pre chodcov v časti IBV, separovaný zber v centre obce a s ním súvisiaci pravidelný neporiadok, chýbajúce informačné tabule v obci, zle rozmiestnený miestny rozhlas, neesteticky rozmiestnená zeleň v obci, bezpečnosť obyvateľov a „tichá“ tolerancia násilia na opozičnom poslancovi, oplocovanie lesa, územný plán, pozemkové úpravy, komasácia na letisku a v obytnej zóne, pokus o odpredaj obecnej kanalizácie ale aj rodinkárstvo na obecnom úrade, neprimerane vysoký plat starostu obce, záhady okolo starostovej knihy jázd od dosluhujúceho vozidla, ignorovanie referenda zo strany starostu a niektorých poslancov ovplyvňovaním (marením referenda) priamo prostredníctvom oficiálnej FB-stránky obce Lutila, cielené odstavenie občana „mimo hru“ prostredníctvom „náhubkového zákona“ alebo trestné oznámenia na občana za slušne prejavený názor. Ako návrhy na zlepšenie uvádzali respondenti zmenu vedenia obce, a to až v 86%, zákaz ťažby bentonitu, odstránenie rodinkárstva, klientelizmu a korupcie.

Na otázku č. 6, ktorá bola do ankety zaradená v súvislosti s viacnásobným napadnutím poslanca obecného zastupiteľstva v Lutile, bola odpoveď respondentov v 43% označená ako „Nie“, teda 161 občanov obce z 374 nie je s bezpečnosťou v obci spokojná. Skôr nespokojných je 25%, naopak 13% opýtaných je jednoznačne spokojných a 19% odpovedalo, že sú skôr spokojní.

Sociálne služby a rozvoj obce

Otázka č. 7 bola postavená smerom k poznaniu sociálnych služieb v našej obci a v jednotlivých odpovediach až 87% všetkých respondentov uviedlo, že vôbec nepozná, aké sociálne služby obec poskytuje. Ide o pomerne vysoké percento, ktoré môže svedčiť nielen o absolútnej neinformovanosti obce s poskytovanými sociálnymi službami ale aj o nesúčinnosti medzi občanom a obcou v sociálnej sfére.

Na predchádzajúcu otázku bola naviazaná otázka č. 8. Podľa odpovedí, až 86% občanov uviedlo, že ich s obsahom komunitného plánu obce 2018-2023 nik neoboznámil. Až 92% občanov sa však už v nasledujúcej otázke vyjadrilo, že na ich názor sa nik nikdy nepýtal, teda nik sa ich nepýtal ani na výhrady k uvedenému plánu.

Až 98% (366) respondentov nesúhlasí so zadlžovaním obce, zvyšok skôr nesúhlasí. Premiestnenie zberného dvora mimo stred obce by uvítalo 96% respondentov, teda 359 občanov z 374 je jednoznačne za jeho premiestnenie. Ostatní na otázku č. 11 buď nevedeli odpovedať alebo neodpovedali.

V súvislosti s realizáciou výstavby viac ako 200 nových rodinných domov a s nezáujmom zo strany obce a obecných poslancov zaviesť developerskú daň, sme chceli poznať aj názor radových občanov. Ich hlas zaznel jasne, keď vo svojom anketovom lístku 76% (284) uviedlo, že je jednoznačne za jej zavedenie. „Skôr áno“, za zavedenie takejto dane je 8% (30), zvyšok odpovedal „nie“ – 4% a „neviem“ – 12%.

Spôsob súčasného vedenia obce

Anketa sa nevyhla ani téme audio video záznamov obecných zastupiteľstiev, ktoré poslanci na návrh starostu hlasovaním zrušili. Ukázala opačnú vôľu občanov, ktorí sa v 73% vyslovili jednoznačne „áno“ za ich znovuzavedenie. Ostatní – 21% sa vyjadrili „skôr áno“. Zvyšok – 6% odpovedal „neviem“. Občania chcú obecné zastupiteľstvá dokumentovať aj naďalej.

Otázka č. 14 sa dotýkala „Náhubkového rokovacieho poriadku“, v ktorom starosta a poslanci umlčali občanov, ktorí nemôžu reagovať na jednotlivé prerokovávané body na zastupiteľstve v čase ich schvaľovania, ale musia čakať až na záver zastupiteľstva, kedy sa až v rozprave môžu vyjadriť aj keď bod programu, ku ktorému sa vyjadrujú, je už vybavený (hlasovaním poslancov). Anketa ukázala, že občania jednoznačne chcú vyjadriť svoj názor. 83%, teda 310 občanov z 374, chce mať možnosť vyjadriť sa k jednotlivým bodom a to v čase, keď sa o nich rokuje, ešte pred hlasovaním. Zvyšných 17% by skôr uvítalo túto možnosť. Súčinnosť medzi občanom a obcou by mala byť samozrejmosťou tak, ako to vyplýva zo zákona č. 369/2000 Z. z. o obecnom zriadení.

Otázka č. 15 sa tiež dotýkala obecných zastupiteľstiev, konkrétne dopĺňania programu priamo na zastupiteľstvách po ich otvorení. Zo sporadických dopĺňaní programu zastupiteľstva sa stala tradícia a nebolo zastupiteľstva, kde by sa nedopĺňal program o nové body. Až 71% respondentov jednoznačne nesúhlasí s dopĺňaním bodov programu priamo po otvorení schôdze obecného zastupiteľstva a teda je za dodržiavanie vopred stanoveného programu. Ďalších 12% sa v tomto prípade vyjadrilo, že s takýmto dopĺňaním bodov programu skôr nesúhlasí. 5% respondentov s dopĺňaním jednoznačne súhlasí a 12% vyznačilo možnosť „neviem“. Tento nesúhlas môže byť vyjadrením nespokojnosti a vnímaný ako zavádzanie občana obce, ktorý o doplňovaných bodoch nie je dostatočne vopred informovaný.

Otázka č. 16 bola zameraná na informovanosť občana o tom, čo starosta a poslanci pre obec robia a ako rozhodujú. Odpovede respondentov dali jasne najavo, že informovanosť je veľmi slabá. 77% respondentov odpovedalo, že jednoznačne nemá žiadne informácie, 5% odpovedali, že skôr nemajú (ako majú) informácie o práci poslancov a starostu. Zvyšok jednoznačne má, alebo skôr má takéto informácie. Možnosť „neviem“ vyznačilo 8%. Takmer zhodne respondenti odpovedali aj na otázku č. 17, ktorá sa dotýkala komunikácie občana a vedenia obce na závažné témy. Nedostatok komunikácie v tomto smere vníma 72% občanov, ktorí sa vyjadrili jednoznačne. Skôr ako nedostatočné to vníma 9%, ako jednoznačne dostatočné to vníma 6%, skôr nedostatočné 2%, ostatní vyznačili možnosť „neviem“. Z odpovedí je jasná nefunkčnosť komunikácie medzi občanom a starostom s poslancami a tak aj nemožnosť existencie spätnej väzby.

Životné prostredie

Nasledujúci okruh pokračujúcich otázok sa dotýkal životného prostredia v obci Lutila a jej okolí. Očakávala sa reakcia občana na zhoršujúci sa stav životného prostredia, ktorý je dôsledkom pokračujúcej ťažby bentonitu a jeho zvyšujúcej sa ročnej produkcie, a na do rozsahu sa zvyšujúcich výrubov drevín a krov a to ako v intraviláne obce tak aj extraviláne.

S výrubom stromov v obci bez vážneho zdôvodnenia jednoznačne nesúhlasí 69% respondentov. Ďalších 15% odpovedalo na anketovú otázku č. 18 „skôr nie“, súhlasia s takýmto výrubom 2%, skôr súhlasí 5%, ostatní vyznačili možnosť „neviem“. S masívnym odlesňovaním okolo obce a v lese občania jednoznačne nesúhlasia, čo nezávisle na 85% potvrdili.

Svoj jednoznačný nesúhlas vyjadrili respondenti aj v 20. otázke. Občania – 91%, jednoznačne nesúhlasia s výstavbou 7,5 km plota v lese, ktorý by zabránil aj občanom obce Lutila vstup do lesa. Negatívne dôsledky ťažby bentonitu (biela voda v potoku, prašnosť, hluk, erózia pôdy, extrémy ako dlhotrvajúce suchá prípadne záplavy,…) jednoznačne znepokojujú 97% opýtaných respondentov. Súbor otázok týkajúcich sa životného prostredia zakončila otvorená otázka, na ktorú respondenti odpovedali rôzne. Životné prostredie v obci sú občania schopní ovplyvniť napr. triedením odpadu, dobrovoľnými aktivitami ako napr. čistením lesa od odpadkov, vytvorením prirodzeného vzťahu k prírode a životnému prostrediu ako napr. nehádzať do potoka rôzny plastový odpad, nepáliť doma v peci plasty a upozorniť iného, ak tak robí. Mnohí navrhovali v tomto smere lepšiu osvetu a motiváciu občanov, čo je veľmi zaujímavý postreh ale boli aj návrhy založiť turistický oddiel s cieľavedomým pôsobením na rozvoj človeka v súvislosti s jeho vzťahom k prírode. Možnosť otvorenej odpovede nevyužilo 11%.

Predstavitelia obce

Z celkového počtu 740 výtlačkov ankety sa ich vrátilo vyplnených 374. Z 374 respondentov jednoznačne nedôveruje súčasnému vedeniu obce 62%, skôr nedôveruje 26%. Spolu teda nedôveruje a skôr nedôveruje súčasnému vedeniu obce 88%, čo je 329 z 374 opýtaných občanov. 9%, teda 34 občanov súčasnému vedeniu obce dôveruje alebo skôr dôveruje, ostatní vyznačili možnosť „neviem“.
Na otázku, aký by mal byť resp. aké charakterové vlastnosti by mal mať člen zastupiteľstva alebo starosta obce, odpovedali respondenti rôzne. Nie všetci však využili možnosť otvorenej odpovede. Podľa tých, ktorí na túto otázku odpovedali, by mali byť títo zástupcovia ľudí v prvom rade čestní, aktívni, chodiť medzi ľudí, komunikovať s nimi a konať v prospech obce. To bola pätica najčastejších odpovedí. Ďalej by mali byť inteligentní, zodpovední, hospodárni, transparentní, nekonfliktní, priateľskí, ústretoví, slušní, ochotní si vypočuť aj iné názory a vedieť prijať aj iný názor, mali by plniť svoje sľuby a tiež dodržiavať zákony, nemali by byť arogantní, agresívni, úplatní a poddajní voči rôznym nátlakovým skupinám, nemali by klamať a ohovárať iných, nemali by meniť názory podľa toho, ako im to vyhovuje a nemali by byť dokonca členmi politickej strany SMER SD.

V otázke č. 25 mali respondenti možnosť vybrať si viac možností. Otázka znela: Aké vlastnosti u poslancov a starostu považujete za nemorálne? Najviac respondentov 96% (359 občanov) považuje za nemorálne rodinkárstvo. Na druhom mieste skončili rovnako korupcia a spolupráca so záujmovými skupinami proti záujmom občanov, tieto získali po 87% (325 občanov). Nemorálne je podľa občanov aj utajovanie informácií, blokovanie názorov občanov a rozhodovanie bez väčšinového podielu. Tieto charakterové vlastnosti vyznačilo zhodne 72% (259) respondentov. Na posledných priečkach sa umiestnila arogancia (70%), neprijatie kritiky (68%) a finančné machinácie (56%).

Občianske aktivity

Časť ankety s názvom „občianske aktivity“ mala zistiť ochotu ľudí podieľať sa na komunálnej politike v obci. Obavu vyjadriť alebo skôr obavu vyjadriť svoj názor má 73% občanov, 15% nemá problém vyjadriť svoj názor, ostatní – 6% skôr nemá obavu vyjadriť svoj názor a 6% vyznačilo odpoveď „neviem“. 7% občanov nemá o komunálnu politiku žiadny záujem a 13% skôr nemá záujem. Jednoznačný záujem prejavilo 51% opýtaných a skôr záujem má 29% občanov.

Aktivity občianskeho združenia „Lutila O. Z.“ zaujímajú 47%, tjs. 161 respondentov, ktorí odpovedali „áno“, 18% respondentov vyznačilo, že tieto aktivity ich skôr zaujímajú, teda vyznačili odpoveď „skôr áno“. Ostatní odpovedali „nie“ (9%), a „skôr nie“ (21%), a možnosť „neviem“ vyznačilo 5%.

 

Prieskum verejnej mienky formou ankety v našej obci doteraz nikdy nebol a preto sme aj výsledky ankety očakávali s veľkým napätím. Výsledok ankety, ktorú naše občianske združenie pripravilo, nastavil reálne zrkadlo názorov občanov na aktuálne problémy v obci Lutila smerom k vedeniu obce, teda k starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí tvrdia, že všetko v obci funguje perfektne a tak, ako má. Našou aktivitou sme priviedli mnohých k tomu, aby vyjadrili svoj názor a podarilo sa nám tak zozbierať veľmi cenné informácie. Je možné len predpokladať, že k slobodným a otvoreným vyjadreniam respondentov prispelo aj zachovanie ich anonymity. Ďakujeme touto cestou všetkým účastníkom, ktorí sa do ankety zapojili, ďakujeme im za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

Comments are closed.