Homepage / Spolky a organizácie / Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile

Diskusný príspevok na zhromaždení vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti spravovanej Urbárskym-pozemkovým spoločenstvom Lutila dňa 25.6.2022.

Vážené dámy a páni, spoluvlastníci lesa a poľnohospodárskych a iných pozemkov spravovaných UPS Lutila.
Bol som jedným zo zakladateľov tohto spoločenstva a preto mi veľmi záleží na tom, aby sme našim deťom a vnukom zanechali stav lesa a pozemkov aspoň v takom stave, ako sme ich my zdedili. Les sme dostali s drevinami ako dub, buk, smrek, borovica. Primiešané aj pionierske dreviny hrab breza. Zdedili sme kvalitný les, ktorý sa žiaľ vplyvom nevhodného, neodborného obhospodarovania mení na hrabiny s vŕbou. Sme v druhom lesnom pásme s nadmorskou výškou cca 300 m kde by mali rásť porasty s dubom, bukom, borovicou ako hlavnými drevinami. Vďaka tomu, že ťažba prebiehala tak, že prvé boli vyťažené v rámci „presvetlovačky“ borovice, buky, duby a zostali hraby, ktoré sa vysemenili.
Okrem toho vznikli výmladkové hrabové trsy. Hrab sa z výmladkov veľmi dobre a rýchlo zmladzuje a znemožní rast významnejších hospodárskych drevín. Hrab odpílený vo veku 60-80 rokov má vyvinutý silný koreňový systém, ktorý dokáže vytlačiť 8-10 kmienkov ktoré rýchlo rastú a zatienia a znemožnia rast buka, duba a borovice, príp.smreka. Starí sedliaci v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku pestovali výmladkové lesy ale nedovolili rásť trsy ale len jeden alebo dva kmene, ktoré ťažili ako palivové drevo. U nás živelne vznikajú hrabiny s vŕbou, čo je nežiadúce. Hrabové trsy sa ťažko likvidujú v rámci prerezávky.
Ako poľovníci sme sa angažovali v prerezávkach a odpracovali sme 6 brigád a urobili prerezávku na 4 ha lesa. Chceme v tom pokračovať a tak zachrániť čo sa ešte dá, aby sme mali porasty podobné tým, ako boli vyťažené. Ten kto vyznačuje ťažbu musí vedieť, čo chce aby sa tam prirodzene zmladilo. Vysadili sme 500 dubov 50 borovíc, 50 smrekov, vykonali ochranu proti ohryzu a urobili vyžínanie. To čo sa vykazuje, náklady na pestebnú činnosť viac ako 5000 EUR považujem za nereálne a prehnané.
Vyčítam pánovi starostovi, že predal 600 m2 svoj zdedený podiel v UPS poľnohospodárskej spoločnosti. Mal by byť vzorom a ľuďom ukázať, že si váži dedičstvo po našich predkoch, ktorí krvopotne tento veľký majetok akým je urbár obstarali. Toto je kultúrne dedičstvo podobne ako kostol, oltár a mali by sme ho zachovať a nie dávať špekulantom. Poľnohospodárska spoločnosť nehospodári s cieľom vyprodukovať čo sa z poľnohospodárskej pôdy dá, ale urobiť to najnevyhnutnejšie na získanie dotácii. Tak najskôr odstraňovali nálety, kmásali a odstránili porastové steny čím spôsobili nadmerné vyparovanie. Veď dostali za to dotácie. Teraz majú na ornej pôde toľko sena, že nevedia čo s ním a kosia napr. Pod Skalkou, iba jeden krát alebo s vyšším strniskom. Nepokosením mládze vzniká zahnívajúca mačina. Divá zver sa nemá kde pásť. Dôkazom je, že vyprázdnili krmelec Pod Skalkou už 10 dec., druhýkrát na Silvestra a tretí krát koncom januára. Pritom bolo takmer bez snehu.
Poľovnícky spolok pripravuje projekt na zachytávanie dažďovej vody v krajine. Budeme sa obracať na vlastníkov aby nám dali súhlas na postavenie prehrádzok nie vyšších ako 1m. Týmto chceme spomaliť odtok vody hlavne v priehlbinách ako sú Pod Skalkou, Nad Búrovím, Láskin jarok.
Ešte k organizácii a nákladom UPS. Máme 5 členov výboru, dozornú radu, pani Láskovú, odborného lesného hospodára. Ďalší nový mládenec vyznačuje ťažbu – treba ho zaplatiť. Celkom 11 ľudí. Výbor odčerpá 10 000 EUR. Pestebné práce a daň ďalších 10 000 EUR. Je neúnosné aby sme platili daň z lesov ktoré majú ochranný charakter, na hlušinách, materskej hornine, zosuvoch a výmoloch. Les produkuje kyslík. Dospelý zrelý buk vyprodukuje až 620 kg kyslíka za 24 hodín. Predaj dreva sa robí výlučne cez sprostredkovateľa a UPS dostane nízku cenu za predané drevo. Vzhľadom k aktuálnej situácii navrhujem zredukovať výbor na 3 členov včítane kontrolóra.
Fixné náklady viac ako 20 000 EUR sú na 270 ha likvidačné. Treba s tým niečo urobiť. Ako poľovníci, ja osobne, budem organizovať dobrovoľníkov na vykonanie prerezávok bezplatne.

Bolo by dobré keby sa zapojili členovia urbáru, ale aj noví prisťahovaní občania. Viem, že napr. Stano
Leba, alebo Jozef Németh sa dobrovoľne hlásia a chcú pomôcť.
Počul som, že niektorí členovia nedostali pozvánku na dnešné zhromaždenie. Napr. z Bratislavy.
Treba mať o tom, že im bola odoslaná pozvánka doklad.
Pripravili sme guľáš, ktorý budeme dávať po skončení schôdze a týmto vás pozývam. Je tam aj pivo a nealko.
Ďakujem za pozornosť.

Comments are closed.