Homepage / Infraštruktúra / Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi?
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi?

Schvaľovanie územného plánu v Lutile je už pravidelne spojené s odporom verejnosti. Pripomíname, že posledné schvaľovanie územného plánu spôsobilo v obci značný rozruch a odpor verejnosti pre ktorý sa nemohol územný plán schváliť skoro 2 roky.

Nakoniec si ho poslanci schválili v roku 2016. Momentálne sú už na „stole“ zmeny a doplnky k tomuto územnému plánu. Viacerí občania samostatne a prostredníctvom „LUTILA O.Z.“ prejavili svoju nespokojnosť s celým procesom a obsahom týchto navrhovaných zmien. S týmito závažnými pripomienkami sa však doteraz nevysporiadali. K najzávažnejším zámerom sa negatívne vyjadrila aj jedna z dôležitých štátnych inštitúcii – Štátna ochrana prírody SR. Nižšie prinášame jedno z viacerých pripomienok občanov. List v plnom znení:

 

Peter Imriš, Kamenná 22 Lutila 966 22
——————————————————————-

Starosta Ján Pružina,
Poslanci Obecného Zastupiteľstva,
Obecné zastupiteľstvo,
Komisie obecného zastupiteľstva,
Štefánikova 84, Lutila

Lutila, 09.09.2021

VEC: VYJADRENIE K ZÁMERU SCHVÁLIŤ ZMENY A DOPLNKY Č. 1 K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE LUTILA

1. Zverejňovanie. Na obecnej webstránke je od 28.08 do 13.09. 2021 zverejnené nezvyčajne veľa až 8 návrhov Všeobecne Záväzných Nariadení (VZN). Medzi týmito návrhmi VZN je aj návrh – Zmien a Doplnkov (ZaD) č.1 k Územnému Plánu (ÚP) obce Lutila, ktorý v spleti týchto oznamov je ťažké si aj všimnúť. Neskôr bola zverejnená na obecnej web-stránke aj pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ), ktoré sa uskutoční 14.09.2021. V zverejnenom návrhu programu sú navrhované body na schválenie všetkých zverejnených VZN s výnimkou o ZaD ÚP. Keďže, VZN o ZaD k ÚP nebolo zvesené z obecnej tabule a internetu ani potom, čo návrh programu schôdze neuvádza bod jeho schvaľovania tak, je namieste otázka, či sa skutočne nebude o tomto bode rokovať? Alebo sa bude nebodaj najzávažnejší dokument rozvoja obce schvaľovať/meniť len tak mimochodom v bode „Rôzne“, alebo v bode, ktorý sa pridá za na začiatku rokovania? Ak by to mala byť pravda, nepríde Vám takýto postup neprimeraný a možno cielený, na elimináciu účasti verejnosti na takomto zasadnutí? Potom, aký postoj zaujali mnohí poslanci a starosta Ján Pružina k petícii 40% občanov a v referende o ÚP v roku 2015, a že samotný ÚP schvaľovali v roku 2016 na výjazdovom rokovaní v škôlke mám reálne obavu, že ani súčasný postup by nemusel byť náhoda.

2. Pripomienkovanie. Upozorňujem Vás na to, že proces pripomienkovania ZaD ÚP bol od samého začiatku kritizovaný. Hoci ZaD boli vypracované ešte v máji 2020 tak, obec umožnila občanom pripomienkovať až počas núdzového stavu (október 2020), kedy dokonca bol obecný úrad aj zatvorený. Prečo sa nevyčkalo do ukončenia týchto opatrení? Pripomienkujúci občania nakoniec dostali len písomne vyrozumenie od architekta. Pripomínam, že v lete 2021 nebol núdzový stav, a preto obec mohla, nielen opätovne zverejniť ZaD na pripomienkovanie občanom, ale následne ich aj prerokovať s občanmi na stretnutí, ako je to bežne zvykom. Keď obec umožnila zorganizovať urbársku schôdzu v kultúrnom dome, alebo koncert na námestí počas leta, prečo nevedela umožniť aj stretnutie občanov s architektom v tak závažnej veci, ktorá možno ovplyvní rozvoj obce na dlhé desaťročia? Voči takémuto spôsobu (ne)prerokovania ZaD ÚP namietalo viacero občanov vrátane mojej osoby, [príloha č. 2, 3]. Opätovne žiadam, o zohľadnenie všetkých mojich pripomienok [príloha č. 1] a riadne prerokovanie pripomienok, aj za mojej účasti. Súčasné zverejnenie ZaD k ÚP na obecnej tabuli je podľa môjho názoru tiež nezákonné. Rovnako je nepochopiteľné aj to, že k tak závažnému dokumentu ako sú ZaD ÚP nezasadala ani jedna komisia OZ. Pritom predsedom „stavebnej“ komisie, ktorej sa to asi najviac dotýka, je sám zástupca starostu Peter Knopp.

3. Životné prostredie. Pred schvaľovaním ZaD sa musel zo zákona vyjadriť k veci aj okresný úrad (OÚ). Jeho rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2020/012214-030 z 15.12.2020 bolo však napadnuté súdnou žalobou SpZn 75S/31/2021. To, že obavy, o nezákonnosti rozhodnutia OÚ nie sú len domnienkou aktivistov, by mohlo poukazovať aj stanovisko Štátnej Ochrany Prírody (ŠOP SR), [Príloha č. 4]. V katastri našej obce, kde sa plánujú viaceré činnosti, sa totiž nachádzajú vzácne biotopy národného a európskeho významu a tiež chránený druh európskeho významu (vydra riečna). Citujem zo stanoviska ŠOP:

„REALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO ZÁMERU JE V ROZPORE SO ZÁUJMAMI OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY“.

V prípade, že súd zruší rozhodnutie OÚ, stanú sa aj Vami prípadne schválené ZaD ÚP neplatnými. Kto potom zoberie trestnoprávnu a ekonomickú zodpovednosť za prípadne škody spôsobené napr. na ŽP? Alebo si myslíte, že schváliť ZaD ÚP, o ktorých zámeroch významná štátna inštitúcia ako ŠOP SR, dá takéto vyjadrenie, je správne a zákonné?

4. Pre koho sú ZaD? K obsahovej stránke len pár vetami, keďže celé stanovisko uvádzam v [Prílohe 1]. Verím, že ak ste si dali tú robotu a prečítali ZaD, pripomienky občanov tak, by ste možno zistili, že niektoré navrhované obytné zóny môžu byť tam, kde sú biotopy eu-vyznamu, kde sa môže vybrežovať potok, zosunúť pôda alebo bližšie k vedeniam plánovaného koridoru veľmi vysokého napätia 2×400 kV. Pre koho je dobrý takýto rozvoj? Pre obec? Pre tých, čo si draho kúpia pozemky? alebo len pre toho „podnikateľa“, čo ich bude predávať? Alebo je snáď motiváciou na schválenie ZaD to, aby sa umožnila ďalšia ťažba bentonitu – dosiahnutím potrebného súladu ťažobných zámerov s ÚP a tiež napr. vybudovanie poldrov, ktoré asi aj tak nevedia povodniam zabrániť, a navyše by sa v budúcne mohli „náhodou“ premeniť na odkaľovacie nádrže bentonitu?

5. Záverom. Z môjho pohľadu, je nepochopiteľné, že vedenie obce nevedie žiadnu verejnú diskusiu o rozvoji obce, nemá jasné a čitateľné krátkodobé, strednodobé ani dlhodobé stratégie rozvoja a ich variácie. Mimochodom, kedy ste sa stretli s občanmi a debatovali o rozvoji obce? Za takýchto okolností, kto môže mať dojem, že sa obec pod vedením starostu Jána Pružinu zaoberá rozvojom obce dostatočné a aj v súlade s vôľou pospolitého ľudu? Mnohí občania majú skôr dojem, že ZaD k ÚP sa skôr tvorili na stole oligarchov (developerov a ťažiarov), ktorým ide len o vysoké zisky a ktorí nehľadia na nikoho, ani na životné prostredie (ŽP). Verím, že ako osoby, ktoré ste priamo zo zákona zodpovedné za schvaľovanie ÚP sa nebudete schovávať za kolektívnu zodpovednosť OZ ale, že sa rozhodnete nezahlasovať za ZaD ÚP, a umožníte, aby sa prerokovanie umožnilo v súlade so zákonom, ŽP, a najmä požiadavkami obyvateľstva, ktorí vás do funkcii zvolili. S navrhovanými ZaD ÚP nesúhlasím a žiadam Vás o ich zamietnutie, ak sa bude o nich rokovať.

S úctou

Peter IMRIŠ

Prílohy (32 strán):
1. Stanovisko k ÚP plánu zo 17.11.2020, Peter Imriš (13 strán)
2. Stanovisko k pripomienkam P. Imriša zo 14.04.2021, obec Lutila a architekt P.Bugár(5 strán)
3. Stanovisko k prerokovaniu ÚP z 31.05.2021, Peter Imriš (2 strany)
4. Stanovisko o rozpore navrhovaných zámerov s ochranou prírody 01.07.2021, Štátna Ochrana Prírody SR (12 strán)

Na vedomie: občania obce Lutila.

 

Obrázok 1. Biotopy v plánovanej obytnej zóne zdola obce. Zdroj ŠOP SR.

Obrázok 2. Biotopy v zóne plánovaných poldrov na Lutilskom potoku. Zdroj ŠOP SR.

Obrázok 3. Biotopy v zóne plánovaných poldrov na Kopernickom potoku. Zdroj ŠOP SR.

 

Obrázky 4. Zverejnenie viacerých VZN na webstránke obce www.lutila.sk vrátane ZaD ÚP č.1,  od 28.08.2021 do 13.09.2021.

Comments are closed.