Homepage / Obecný úrad / Ekonomika / Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily

Mesto Žiar nad Hronom plánuje vybudovať cyklotrasu do Lutily. Za tým účelom obec zverejnila na svojej stránke zámer bezplatne prenajať pozemky pre mesto. Aj keď cesta pre bicykle nie je až tak zlý nápad, napriek tomu občania obce, ale aj záhradkári už hlasno diskutujú o výhodnosti pre obec a o tom, či po uplynutí nájmu prejde tento majetok pod obec, alebo bude do nekonečna prenajímaný mestu a obec tak stratí kontrólu nad uvedenými pozemkami.

Občania našej obce musia za nájom obecných pozemkov platiť 5 euro/m2/rok… Prenajmú poslanci mestu pozemok bez obecného cenníka? Koľko potom ušetrí mesto za takýto prenájom? Nebude veľkorysosť obce väčšia, ako investícia mesta do obecného pozemku, ktorý si od obce prenajíma? Ak áno, prečo to obec robí? Kto zaplatí obci rozdiel? Tak výhodný prenájom pre mesto je možno preto, že starosta mesta býva práve v obci Lutila? Okrem iného je informácia na stránke obce neúplná a nedá sa z nej jednoznačne určiť a nájsť na nej najdôležitejšie informácie a konkrétne podmienky zmluvy. Preto si myslíme, že zverejnenie nespĺňa náležitosti dané zákonom.

 

 

Občianske Združenie „Lutila O.Z.“, Dobšinského 413/19, Lutila 966 22

———————————————————————————–

Obecný úrad
Štefánikova 81
Lutila 966 22

V Lutile 12.9.2021

Vec: Pripomienka k zverejneniu zámeru prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Lutila do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dňa 7.9.2021 bol zverejnený zámer ponechať prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Lutila do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa mestu Žiar nad Hronom. A to parcelu k parc.č. EKN/CKN .č. 3944, o výmere 1611 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, zapísaný na LV č. 2669, v k.ú: Lutila, obec: Lutila, okres: Žiar nad Hronom. V ozname nie je

1. Čas na ktorý sa pozemok prenajíma
2. Akým spôsobom sa vysporiada obec s náhradou za prenájom a či vôbec k nejakej kompenzácii medzi obcou a mestom dôjde.

Nesúhlasíme s uvedeným zámerom, pričom poukazujeme na platný cenník odpredaja a prenájmu pozemkov v ktorom sú jasne definované ceny, za ktoré obec pozemky predáva a prenajíma. Nie sú pri tomto cenníku uvedené žiadne výnimky, ktoré by mohli byť uplatnené aj v takýchto prípadoch. Uvedený cenník sa schválil z dôvodu odporu občanov proti odpredaju obecných pozemkov za neprimerane vysoké ceny s tým, že obec nechcela akceptovať podmienku dovtedy schváleného cenníka obecných pozemkov a to odhad pozemku znalcom. Novú výšku prenájmu pozemkov schválila ako bič na občanov, aby ich tak prinútila pozemky odkupovať a nie brať do prenájmu nakoľko je to pre občana nevýhodné. Nevidíme dôvod prenajať bezodplatne mestu Žiar nad Hronom obecný pozemok a dôvodom nie je ani Vami napísaný dôvod bezodplatného prenájmu, ktorý znie:

„Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok sa prenajíma na účely realizácie a následného užívania stavby „ŽIARSKY TRAIL CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM – LUTILA“, ktorú bude realizovať nájomca bez akejkoľvek potreby spolufinancovania obce ako prenajímateľa. Je vo verejnom záujme obce uvedený pozemok prenajať a tým zabezpečiť pre jej obyvateľov podporu rozvoja cyklistickej dopravy, možnosť všeobecne dostupného nemotoristického prepojenia, ktoré odľahčí motoristickú dopravu, zlepší životné prostredie, a utvorí nové podmienky pre šport a cykloturistiku.“

Vážená obec, Vy pod verejný záujem skrývate všetko čo sa len dá, ale skutočná podstata verejného záujmu vám dlhodobo uniká a spočíva v úplne niečom inom. Verejným záujmom môže byť niečo, niekde, nejako, … ktorého využitie je spojené s väčšinovou potrebou občanov obce. To znamená, že uvedenú cyklotrasu by malo využívať minimálne viac ako 600 obyvateľov obce. Toľko občanov však uvedenú cyklotrasu využívať nebude. Nie je teda možné spájať uvedený bezodplatný nájom mestu Žiar nad Hronom s verejným záujmom obce na blahu občanov, nakoľko tomu tak nie je. Ako k tomu prídu ostatní občania, ktorí uvedenú cyklotrasu nikdy nevyužijú? Prídu o príjem do obecnej pokladne? A prečo?
Je zo strany obce obrovským cynizmom a alibizmom rozprávať niečo o životnom prostredí a jeho ochrane, keď na jednej strane obrazne povedané „Chránite jedného mravčeka a na strane druhej zničíte celé mravenisko“. V dodatku územného plánu idete ničiť biotopy Európskeho významu, ktoré sú jednými z posledných zachovaných fragmentov Lužných lesov na Slovensku a tiež pre „akože“ všeobecný záujem. Škoda na uvedených biotopoch po zrealizovaní Vášho územného plánu bude viac ako 2 milióny Eur a Vy tu píšete o zlepšení životného prostredia? Veď to čo vy v katastri obce Lutila predvádzate je „ekofašizmus“ najvyššieho stupňa. Akým spôsobom cyklotrasa odľahčí motoristickú dopravu? Cez našu obec jazdia desiatky nákladných áut s bentonitom, ktoré neničia len štátnu komunikáciu, ale aj súkromné majetky. O tejto problematike obec roky dobre vie. Ale aj napriek tomu s týmto problémom nič nerobí a tvári sa, že problém neexistuje. Riešenia sme aj my ako občianske združenie, ako aj niektorí občania niekoľko krát predkladali. Na druhej strane tu rozprávame o odľahčení dopravy možno 10 autami. Je to z Vašej strany vtip? Alebo si myslíte, že občan je už totálny blbec? Koľko cyklistov bude z obce využívať pravidelne uvedenú trasu? Máte vôbec urobený prieskum? Sem s ním. Staviate vzdušné zámky na nezmysloch, ktorým sami veríte a stotožníte sa s ich obsahom. Ale to už nie je o komunálnej politike, ale psychickej poruche osobnosti. A vníma sa uvedené konanie ako patologický jav.
Občania na obecných pozemkoch taktiež vykonávali udržiavacie práce, starali sa o pozemky niekoľko rokov, niektorí aj desaťročia a aj napriek tomu ste im ich predali za cenníkovú cenu. Nezaslúžili si aj oni ako občania obce Lutila zľavu za to, že obec nemusela uvedené plochy udržiavať a ušetrila tým náklady? Ale občan je pre Vás len zdrojom príjmov a na ich možné zásluhy a pomoc sa nehľadí. Veď vieme, v našej obci „sa platí srdcom“. Pane Bože……
Výpočet škody obce na nájomnom za prenájom obecného majetku, ak bude prenajatý bezodplatne na 10 rokov, pričom vychádzajúc z vami schváleného cenníka:

Interný cenník bol aktualizovaný uznesením obecného zastupiteľstva č.79/2018 dňa 28.6.2018.
Nad 201m2 cena stanovená na 5 Eur za m2
1 611 x 5 = 8 055 Eur/rok x 10 rokov = 80 550,- Eur

Máme pochybnosti o tom, že cena celého projektu nemá uvedenú hodnotu o ktorú bude týmto konaním obce obec ochudobnená. Záujem na vybudovaní uvedenej cyklotrasy musí byť na oboch stranách a teda participácia je nutná. Je potrebné sa zamyslieť a zvážiť, či nie je pre obec ideálnejšie pristúpiť do projektu ako partner, vybudovať si svoju časť cyklotrasy a ak má mesto Žiar nad Hronom záujem, dať uvedený pozemok mestu do prenájmu podľa platného cenníka.

Ján Pročka
Poverený agendou ŽP

Comments are closed.