Homepage / Infraštruktúra / Občania podali žalobu na miestne letisko
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Občania podali žalobu na miestne letisko

V Lutile vznikol ďalší súdny spor. Tentokrát ide o miestne letisko, ktoré je jediné svojho druhu v okrese Žiar nad Hronom.  Zmeny vlastníckych pomerov pozemkov na letisku počas projektu pozemkových úprav a zmena využívania letiska aj na iné ako poľnohospodárske účely spôsobili veľký rozruch v obci, viaceré trestné oznámenia, masívne petície občanov a posledne aj súdnu žalobu. Nespokojní občania poukazujú na možné machinácie s pozemkami ale aj zvýšenie hlučnosti, dopady na komfort bývania a životné prostredie. Nepáčia sa im postoje starostu Jána Pružinu, väčšiny poslancov ale aj ďalších orgánov.

 

Letisko v Lutile

poloha letiska približne označená červeným kruhomV 90-tych rokoch minulého storočia Agrochemický podnik Hliník nad Hronom vybudoval v Lutilskom katastri letisko so spevnenou asfaltovou plochou (550mX15m) pre poľnohospodárske účely. Letisko bolo skolaudované, prevádzkované a aktívne sa využívalo najmä v 90-rokoch, kedy ešte fungovalo intenzívne poľnohospodárstvo v celom „svätokrížskom“ okrese.  Letisko doteraz má aj pôvodné ochranné pásma. Umiestnenie lestiska je v severozápadnej časti Lutilského katastra blízko obce Janova Lehota.

Obrázok: poloha letiska približne označená červeným kruhom. Mapový podklad zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/

 

Pozemkové úpravy na letisku

Lutilské letisko je jediné svojho druhu v širšom okolí  (okresu Žiar nad Hronom). Preto je celkom iste významnou a strategickou investičnou/rozvojovou zónou, kde ceny pozemkov sú podstatne vyššie, ako bežnej ornej pôdy (možno až 1000-násobne). Napriek tomu počas projektu pozemkových úprav (PPÚ), ktoré sa skončili v roku 2014, si asi nikto z úradníkov na miestnom okresnom úrade, či katastri v Žiari nad Hronom vyasfaltované letisko v Lutile “nevšimol”. A tak sa nakladalo s pozemkami pod vzletovou dráhou (stavbou) ako s ornou pôdou a nie ako so stavebnými pozemkami.  Podľa názoru nespokojných vlastníkov pozemkov, istý výkupca pozemkov vlastnil v tom čase len malú časť pozemkov pod dráhou. Tieto mu však neboli scelené logicky tak, aby sa zachoval jeho podiel pozemkov pod dráhou. Namiesto toho, dostal pozemky pod celou dráhou a ostatní (väčšinoví) majitelia boli z pod dráhy premiestnení mimo.

trukúra pozemkov po komasáciitrukúra pozemkov pred komasáciouObrázky:  štrukúra pozemkov pred komasáciou (vľavo) a po komasácii (vpravo). Mapový podklad zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ a priloha podnetu.

Mohlo takéto nakladanie s pozemkami (počas pozemkových úprav) v strategickej investičnej zóne len na základe „bonity pôdy“ byť  zákonné, spravodlivé a morálne? A to najmä v prípade ak sa niekomu hodnota pozemkov mnohonásobne zvýšila a iným opačným pomerom znehodnotila??? Na tieto ale aj iné otázky by chceli poznať odpoveď mnohí občania Lutily, ktorí už niekoľko rokov neúspešne namietajú proti týmto procesom.

Odpor verejnosti….

Majitelia pozemkov sa začali domáhať svojich pôvodných pozemkov z pred komasácie najskôr na obci, kde doručili prvú petíciu ešte v máji 2015.  Nespokojnosť veľkej časti verejnosti s tým, čo sa dialo okolo letiska sa odrazila aj v ďalšej petícii doručenej obci. Na jeseň  roku 2015 ju doručili tentokrát s podpismi viac ako 30 % občanov obce. Táto petícia poukazovala aj na hluk lietadiel a životné prostredie. V tomto čase sa k letisku verejne na zastupiteľstve prihlásil Ing. Milan Veselý (ktorý je aj riaditeľom spoločnosti na výrobu hliníka Slovalco a.s.)  a predstavil svoje zámery. Zástupcu petície – Ing. Dušana Hronského ale nepresvedčili argumenty o jednom lietadle a jednom hangári, ani postoj väčšiny poslancov, že petícii vyhoveli a dožadoval sa vyhlásenia referenda na základe zákona O obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z paragraf § 11a, písmeno c).

„Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, 12)
(zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#f1899395).

Opozičný poslanec Imriš sa postavil na stranu signatárov petície a tiež požadoval vyhlásenie referenda. To však vyhlásené nebolo pretože väčšina poslancov sa s ľudovým hlasovaním nestotožnila. Koncom roka 2015 sa nespokojnosť verejnosti prejavila znovu v tretej masívnej petícii (viac ako 40% občanov) a to s celkovým návrhom územného plánu, ktorý sa im javil byť len v prospech úzkej skupiny ľudí, ktorí podľa nich mohli profitovať z pozemkových úprav na úkor ostatných občanov. Aj keď tentokrát poslanci už referendum vyhlásili, chýbala v ňom otázka letiska. No namiesto tohoto, aby starosta a niektorí poslanci vyzývali na účasť a dozvedeli sa názor ľudu, tak občanom zaslali „veľavravný“ leták o dôvere a neúčasti na referende (vid obrázok).

Obrázok: časť letáku počas referendovej kampane, 2015.

Obrázok: časť letáku počas referendovej kampane, 2015

Referendum bolo pre nízku účasť nakoniec neplatné (s účasťou menej ako 50%). Poslanci následne (napriek protestom opozície) schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o referende, ktorým sa podľa mnohých občanov zbytočne komplikujú podmienky na vyhlásenie referenda v budúcnosti. Príkladom toho bola vtedy prebiehajúca petícia za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce, ktorú podpísali stovky občanov, no kvôli novým formalitám prijatým vo VZN by sa musela zbierať nanovo.  Opozícii sa nepáčila ani zmena rokovacieho poriadku, ktorú na tom istom zasadnutí schválila väčšina obecných poslancov. Podľa nových pravidiel, občania prítomní na zastupiteľstve už nemôžu diskutovať/pripomienkovať prejednávaný bod pred hlasovaním poslancov, ako bolo dovtedy zvykom.  (V oboch prípadoch bol „Predkladateľ uznesenia: Ján Pružina, starosta obce a Spracovateľ: Eva Hromádková“). V takejto atmosfére, kde hlas verejnosti už nezaznel, nakoniec Obecné zastupiteľstvo schválilo územný plán (2016). Ten počíta s používaním letiska aj na športové lietanie. Podobne je množstvo občanov nespokojných s tým, ako dopadla komasácia aj v iných investičných zónach katastra, napr. v plánovanej obytnej zóne.

Medzičasom bolo podaných aj niekoľko trestných oznámení zo strany občanov, ktoré doteraz neboli podľa nich dostatočne prešetrované. Dokonca policajt, ktorý jeden podnet šetril už na oddelení nepracuje…

Koho záujmy teda obhajovala väčšina poslancov a starosta? Boli to záujmy pôvodných majiteľov pôdy, občanov v petíciách, alebo skôr záujmy ľudí, ktorí nadobudli letisko až po komasácii…?

Súdna žaloba

Noví majitelia si po komasácii pozemky na letisku stihli už aj oplotiť. V minulom roku (2017) sa začalo na obci ďalšie konanie – tentokrát už na výstavbu hangárov. Do tohoto procesu sa opätovne zapojili mnohí občania obce, ale aj majitelia pozemkov na letisku. Ani tu nepochodili so svojimi požiadavkami. Preto sa v lete 2018 nakoniec rozhodli obhajovať svoje záujmy a práva až na krajskom súde v Banskej Bystrici podaním žaloby. Paradoxom je, že napriek súdnej žalobe už vidieť prvé terénne úpravy.

Obrázky: Prvé terénne úpravy na letisku. Pre porovnanie foto navozeného materiálu v roku 2016 (vyššie) a dnes – tato kopa je už zrovnaná zo zemou (jul 2018).

 Prvé terénne úpravy na letisku. Pre porovnanie foto navozeného materiálu v roku 2016

 

Prvé terénne úpravy na letisku. dnes - kopa je už zrovnaná zo zemou (jul 2018)

 

Po rokoch neúspechov si mnohí občania kladú otázky, či je vôbec možné, aby na Slovensku (a v Lutile) mohol obyčajný človek z ľudu vlastniť niečo hodnotné a nevlastnili to len korporácie, vplyvní ľudia z politiky, priemyslu, ich kamaráti a podobne.

Veríme však, že súdy budú rozhodovať spravodlivo a nie tak, kto má aké známosti, postavenie alebo viacej peňazí…  Pretože by bolo veľkým nešťastím našej doby, aby sa zapísala do dejín podobným spôsobom ako to poznáme z histórie nie tak minulej  napr. 50-te roky, kedy občania prichádzali o majetky (nedobrovoľne, nasilu, podvodne, alebo chybou úradov) a to len preto, že o ne mali záujem mocní tej doby.

Comments are closed.