Homepage / Životné prostredie / Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom

Dňa 14.10.2020 Krajský súd v Banskej Bystrici, vyhovel správnej žalobe včelára Petra Imriša a zrušil rozhodnutie Banského úradu, o povolení ťažby bentonitu na ložisku Lutila I. Je to už druhé víťazstvo miestnych aktivistov na súde, voči Banskému úradu. Napriek tomu, že obec Lutila bola tiež účastníkom konania, vedenie obce pod vedením Jána Pružinu súdne pojednávanie doslova „odignorovalo“ a nik sa ho za obec nezúčastnil. Okrem žalobcu a jeho právnej zástupkyne, verejnosť zastupoval aj súdom určený zástupca PhDr. Ján Pročka z Lutily. Aktivisti tak bojovali na súde bez akejkoľvek podpory vedenia obce Lutila.

Obec Lutila pod vedením Jána Pružinu „odignorovala“ účasť na pojednávaní….

Sporné povolenie na ťažbu sa týkalo lomu Lutila I., ktorý sa nachádza v katastri obce Lutila, a tak je obec automaticky aj účastníkom konania. Aj napriek tomu, zápas verejnosti o zdravé a čisté prostredie sa uskutočnil bez akejkoľvek pomoci miestnej samosprávy. Podrobne sme okolnosti celej kauzy opísali v článku ešte pred samotným pojednávaním, kde sme sa venovali aj postoju starostu a poslancov k ťažbe: https://www.lutila.eu/lutilu-caka-prvy-sudny-spor-o-bentonit/

Starosta a poslanci v Lutile sa nezapreli ani deň pred súdnym pojednávaním 13.10.2020. V tento deň sa konalo v Lutile zasadnutie obecného zastupiteľstva. Opozičný poslanec Slavomír Imriš podal doplňujúci bod programu, aby sa prijalo uznesenie, ktoré by starosta predniesol na súde a podporil tak žalobu miestneho aktivistu. Poslanci opozičného kolegu doslova „vysmiali“ a jeho návrh neschválili. Farizejstvo vedenia obce ale neskončilo len pred bránami súdu.

Z dôvodu obmedzení cestovania pre koronavírus, sa pojednávania nemohol zúčastniť žalobca Peter Imriš, ktorý sa nachádza v Spojenom Kráľovstve. Ten sa aj napriek tomu domáhal účasti a navrhol odloženie termínu pojednávania. Súd požiadavku prehodnotil, ale nevyhovel jej a tak sa pojednávalo bez prítomnosti samotného žalobcu, ktorého na pojednávaní ale plne zastupovala právna zástupkyňa JUDr. Lucia Kolníková. Aj keď žalobca bol ochotný pricestovať (na vlastné náklady) niekoľko tisíc kilometrov, aby obhajoval záujmy občanov Lutily, tak vedenie obce Lutila, ktoré malo do Banskej Bystrice len 40 km, sa na súd ani len nedostavilo.

Na začiatku pojednávania predsedajúca sudkyňa musela konštatovať, že obec Lutila nie je prítomná, ďalej uviedla, že obci bola zaslaná pozvánka včas a súdu sa vrátilo aj potvrdenie o prevzatí. No vedenie obce sa neospravedlnilo z neúčasti. Pojednávacou miestnosťou zavládlo ticho nad neúčasťou vedenia obce, neprišiel ani starosta Ján Pružina ani obecný právnik – JUDr. Filip Šurka. Hanba, ktorá sa takto dostala obci v danej chvíli, sa dá len ťažko slovami opísať. Vedenie obce teda pojednávanie odignorovalo a ukázalo nielen neúctu k súdu, ale aj to, aký má v skutočnosti postoj k ťažbe. Starosta Pružina asi doteraz nevie, či sú mu bližší svoji vlastní občania, alebo ťažiari, keď na pojednávanie ani neprišiel a nezaujal tam jasné stanovisko.
Verejnosť na pojednávaní zastával súdom určený zástupca PhDr. Ján Pročka, hovorca Občianskeho združenia „Lutila O.Z.”.

Priebeh pojednávania v skratke…

Úvodom JUDr. Kolníková pomenovala dôvody žaloby a poukázala na porušenie zákona (§ 18, Zákon č. 51/1988 Zb) Obvodným banským úradom, keď neuskutočnil miestnu obhliadku ložiska Lutila I. Pripomíname, že obhliadky sa pôvodne, v rámci banského konania, domáhal žalobca, no Banský úrad obhliadku nevykonal a vydal povolenie na ťažbu pod číslom 72-724/2019 z 12.4.2019. Toto nezákonné rozhodnutie ďalej odobril aj Hlavný banský úrad, zamietnutím podaného odvolania pod číslom 723-1049/2019 z 31.7.2019. Na pojednávaní Hlavný banský úrad, ako aj právny zástupca ťažiarov, presviedčali súd o tom, že Imriš nepodal žalobu načas a tak by sa súd nemal vecou vôbec zaoberať. Vtedy predsedajúca sudkyňa zobrala kalendár, začala hlasno počítať dni a preukázala, že žaloba bola podaná včas a zákonne. Ďalším argumentom bolo, že žalobca nemá postavenie účastníka konania, čo tiež nemalo opodstatnenie. Keď sa nepodarilo z procesných dôvodov zrušiť pojednávanie, tak začali v druhej línii argumentovať tým, že k porušeniu zákona nedošlo a že obhliadka podľa nich nebola ani potrebná, a že lomy sú ďaleko od obce a podobne. V danej chvíli to nevyznelo ako relevantné argumenty ale skôr, ako navádzanie súdu na nezákonnosť. Keď už vecné argumenty dochádzali, tak evidentne znervózneli a začala tretia línia obhajoby, kde sa nevyhli ani slovným útokom na žalobcu Petra Imriša. K veci sa vyjadril v mene občanov aj PhDr. Ján Pročka, ktorý bol súdom určený zastávať verejnosť na tomto pojednávaní a žalobu podporil. Vo svojom príhovore jednoznačne poukázal na nezákonnosť a potrebu zrušenia napadnutého rozhodnutia.
V pojednávacej miestnosti to medzi účastníkmi konania chvíľami doslova „iskrilo“ a „bojovalo“ až do skončenia. Po ukončení pojednávania bola vyhlásená prestávka. Následne súd vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodnutie banského úradu ruší a vracia na nové prejedanie.

časť textu z rozhodnutia súdu

Obr. Časť textu z rozhodnutia súdu

Čo znamená druhé víťazstvo v kauze bentonitu?

Veľa sa špekuluje o tom, čo toto víťazstvo vlastne prinieslo. Treba pripomenúť, že ide v poradí už o druhú úspešnú žalobu miestneho včelára Petra Imriša voči Banskému úradu v priebehu jedného roka. Pred rokom vyhral súdny spor o ťažbu na ložisku St. Kremnička III. (ktoré susedí s ložiskom Lutila I.). Je skutočne na zamyslenie, ako je možné, že Banský úrad urobil vo svojich rozhodnutiach (ktoré vedú skúsení zamestnanci) behom jedného roka také zásadné procesné pochybenia, že ich pre nezákonnosť zrušil súd. Preto sa mnohí občania oprávnene pýtajú, či je Banský úrad nekompetentný a nevie, ako sa má zákonne pojednávať, alebo vedome eliminuje vplyv verejnosti pri svojom rozhodovaní v prospech súkromných (zahraničných) ťažiarenských spoločností? Takéto časté prehry na súde ale vzbudzuje obavy, či aj v ostatných konaniach Banský úrad dodržiaval zákon.
Aj keď sa tento prípad neskôr znovu vráti na rozhodnutie tomu istému Banskému úradu, bude celá verejnosť o to viac sledovať nielen jeho postup a každé jedno vyjadrenie, ale aj vyjadrenia vedenia obce Lutila a hlavne starostu Jána Pružinu a „jeho“ skupiny poslancov. Pokiaľ ich dovtedy nespokojní a nahnevaní občania neodvolajú v referende.
Aj tento súdny spor je dôkazom toho, že občania sa nemôžu slepo spoliehať na rozhodnutia úradov ani volených zástupcov, ale je potrebné, aby sa angažovali. Víťazstvo zo 14.10.2020 preto vnímame nielen ako dobrú správu pre životné prostredie, ale aj ako morálny úspech verejnosti nad aroganciou úradov a neschopnosťou, a farizejstvom súčasného vedenia obce Lutila (ktoré evidentne „melie“ z posledného).

Občianske združenie “Lutila O.Z.“ vyjadruje úprimnú vďaku aktivistom za tento úspech pre našich obyvateľov a prírodu nášho regiónu.

 

(*titulný obrázok: budova krajského súdu v Banskej Bystrici, zdroj: Wikipédia)

Comments are closed.