Homepage / Názor poslanca / OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva

Prinášame v plnom znení otvorený list opozičného poslanca Obecného zastupiteľstva v Lutile k organizácii zasadnutí počas koronakrízy.

 

Slavomír Imriš, Lesná 19, 966 22 Lutila – poslanec obecného zastupiteľstva v Lutile

——————————————————————–

 

Ján Pružina – starosta obce Lutila

Obec Lutila, Obecné zastupiteľstvo

Štefánikova 48/84

966 22 Lutila

 

Lutila, 08.10.2020

 

Vec: ÚČASŤ NA ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUTILE POČAS KORONAKRÍZY – OTVORENÝ LIST.

————————————————————–

Prostredníctvom e-mailu mi bola doručená pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) v Lutile, ktoré starosta obce Ján Pružina zvoláva na 13.10.2020. K uvedenému pozvaniu vyjadrujem svoj osobný názor nasledovne:

Chcel by som Vás upovedomiť o tom, že momentálne je kritická epidemiologická situácia,  korona-vírusu. V čase písanie tohto listu nemôžem s istotou povedať, či budem schopný sa zúčastniť alebo nie.  Zároveň vnímam celkovú situáciu v krajine cez média a zdá sa, že budú skôr, či neskôr prijaté obmedzenia na počet osôb, ktoré sa môžu stretnúť v uzavretom priestore.

Žiadam preto o zabezpečenie organizácie zasadnutí OZ takým spôsobom, aby som sa mohol z istotou zúčastniť terajšieho, ale aj budúcich zasadnutí OZ. Teda buď preložením na vhodný termín alebo v riadnom termíne zabezpečením video-konferencie. Legislatíva to po novom umožňuje (*, **). V dnešnej dobe sú úplne bežné audio alebo video hovory prostredníctvom aplikácii WebEx, Zoom, Skype, MS teams, telefónom, mobilom a podobne. Teda je nevyhnutné aplikovať takéto spôsoby, v našej obci, napríklad aj vo forme zmeny rokovacieho poriadku.

Prekvapuje ma, že potom ako sa dlhodobo očakávala druhá vlna  pandémie, som nedostal od vedenia obce žiadne vyrozumenie a usmernenie, ako má poslanec postupovať v prípade, že by mal byť v karanténe, resp. ak sa budú sprísňovať opatrenia. Ani ste sa pred zvolaním OZ neopýtali všetkých poslancov vrátane opozície (teda aj mňa), či im daný termín vyhovuje alebo nie. Je smutné, že sa takto správate najmä voči občanom, ktorých mám tú česť zastupovať v miestnom zastupiteľstve. Je prekvapujúce, že OZ zvolávate permanentne v termínoch, kedy mám, ako zdravotník, ústavnú pohotovostnú službu. Toto mi znemožňuje sa častokrát zúčastniť OZ, pretože sa mi nie vždy na poslednú chvíľu podarí zmeniť program v práci a zabezpečiť moje uvoľnenie. Možno by som to vedel pochopiť v bežnom období, ale je neodpustiteľné, ak sa takéto „náhody“ majú diať aj počas pandémie.

Toto správanie ma udivuje o to viacej, že nemám dojem, že by za Vášho starostovania dochádzalo k posilňovaniu transparentnosti a verejnej kontroly, ale skôr naopak.

  • Došlo k zmene rokovacieho poriadku, ktorá obmedzuje možnosť občanov Lutily sa vyjadriť na OZ,
  • Bolo zrušené vyhotovovanie audio-video nahrávok zo zasadnutí OZ, čo je dnes už štandard aj na menších obciach ako je tá naša.
  • Prijalo sa sporne VZN o referende, atď…

Aj keď máte evidentne politickú silu presadzovať svoj volebný program, iste nemáte žiadne právo „umlčovať“ verejnosť a opozíciu, ktorá má by mala kontrolovať Vašu prácu. Dôkazov toho, že kontrola verejnej moci v Lutile občanmi priniesla už svoje ovocie je viacej. Napríklad, keď ste súhlasil s oplotením lesa pri Lutile 7,5 km plotom, ktorý nakoniec zrušila prokuratúra. Ďalším príkladom je, že nie na základe vašej iniciatívy, ale až na podnet opozície došlo k odkloneniu plánovaného koridora 2×400 kV – VVN a Chráneného ložiskového územia od obce. Poukazujem na to, že to ako ste Vy a Obecné zastupiteľstvo naložili s obecným majetkom (zámena) v roku 2017, je stále aj po 3 rokoch predmetom vyšetrovania na kriminálnej polícii v Banskej Bystrici. Možno by ste mohli na tomto zasadnutí OZ poinformovať verejnosť o danej skutočnosti, keď ste tak dodnes neurobil? Taktiež počas Vášho starostovania v Lutile je skôr pravidlo, ako výnimka, že sa prejednávajú závažné veci v bode “rôzne”, ktoré nie sú v návrhu programu zasadnutia. Aj keď by sa dalo vskutku vymenovať toho oveľa viacej, v tejto chvíli Vám pripomínam už len jednu vec, ktorá sama o sebe dokresľuje to, ako asi vnímate opozíciu a jej právo kontrolovať Vaše konanie. Jedná sa o to, že do dnes ste nebol schopný verejne odsúdiť fyzické útoky a iný teror na bývalého opozičného poslanca v Lutile, ktorý bol, mimo iného, aj hlasným kritikov Vašej práce.

Verím preto, že sa spamätáte a zídete z tejto ignorantskej cesty a vyhoviete mojej žiadosti, aby na zasadnutiach OZ v Lutile počas korona-krízy, mohol zaznieť opozičný názor na prejednávané záležitosti, alebo aj tie, ktoré tam možno, ako je u Vás zvykom, pridáte počas schôdze.

V prípade, že ste sa rozhodli nevyhovieť a bojkotovať opozíciu tak, ako už viackrát v minulosti, považujem to, podľa môjho názoru, v tomto prípade za nerešpektovanie mojich práv, ako občana obce Lutila ako aj poslanca obecného zastupiteľstva.

S úctou

Slavomír IMRIŠ

Poslanec Obecného zastupiteľstva v Lutile

 

Internetové články na ktoré odkazujem v texte:

*)  https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstva-obci-i-krajov-budu-moct-rokovat-aj-cez-videokonferencie/

**) https://www.zmos.sk/zastupitelstva-obci-i-krajov-budu-moct-rokovat-aj-cez-videokonferencie–oznam/mid/405616/.html

Comments are closed.