Homepage / Nezaradené / Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit

Ťažba bentonitu v lutilských lesoch skočila na súde. Prvé súdne pojednávanie sa uskutoční 14. Októbra 2020 na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Žalovaným je banský úrad, ktorý podľa žalobcu včelára Petra Imriša mal vydať rozhodnutie o povolení ťažby bentonitu v rozpore so zákonom. S ťažbou nesúhlasí väčšina obyvateľov obce, ale aj širšieho regiónu Svätého Kríža (dnešný Žiar nad Hronom). Účastníkom súdneho sporu je aj obec Lutila, v ktorej katastri sa predmetné ložiská bentonitu nachádzajú. Paradoxom ale je, že starosta Pružina sa verejne vyjadroval, že je za ťažbu. Koho záujmy teda bude obhajovať na súde – väčšinu obyvateľov obce alebo ťažiarov?

 

Tri žaloby na bentonit, zatiaľ jedno víťazstvo

V poradí ide už o tretiu žalobu na Bentonit od miestneho včelára z Lutily Petra Imriša. Prvú žalobu podal ešte v roku 2016 o neplatnosť rozhodnutia Ministerstva Životného prostredia, ktoré vydalo súhlasné stanovisko s ťažbou na oboch ložiskách Lutila I. a St. Kremnička III., (link na článok). Do dnes však neprebehlo súdne pojednávanie a vec je tak nerozhodnutá.
Napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu na krajskom súde v Bratislave, Obvodný banský úrad v Banský úrad v Banskej Bystrici (OBÚ), považoval rozhodnutie ministerstva za právoplatné a následne v roku 2017, povolil ťažbu na ložisku St. Kremnička III. (link na článok). Toto rozhodnutie skončilo tiež na súde vo Februári 2018, (link na článok) . Krajský súd v Banskej Bystrici nakoniec na jeseň 2019 rozhodnutie Banského úradu zrušil a tak obyvatelia regiónu sa tešili z prvého víťazstva. (link na článok).
Medzičasom OBÚ vydal povolenie ťažiť aj na ložisko Lutila I., ktoré skončilo na súde v roku 2019. (link na článok) . Prvé pojednávanie v tejto kauze bolo vytýčené na 14. Októbra 2020.

Obrázok: (vyššie) Zobrazenie ložísk za obcou Lutila (zdroj: web-stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) – http://www.geology.sk, 2015). Ložiská Lutila I.  a St. Kremnička III. sú približne vyznačené bielou farbou.

Obrázok: (nižšie) Bentonitové lomy v lese medzi obcami Lutila a St. Kremnička. Mapový podklad google maps 2019.

 

Vedenie obce sa neodvolalo voči súhlasu ministerstva životného prostredia s ťažbou

Vedenie obce za starostovania Jána PRUŽINU vydala mnoho súhlasných stanovísk na ťažbu bentonitu v lutilských lesoch. Toto všetko vyvolalo tak veľký odor verejnosti, že sa v roku 2015 začala zbierať po obci petícia za odvolanie starostu obce. Evidentne pod tlakom verejnej mienky vedenie obce rýchlo vydalo nesúhlasné stanovisko k ťažbe. Ale mysleli to skutočne vážne? Nešlo len o zavádzanie verejnosti?

Lutilská opozícia viackrát upozornila vedenie obce, že bez odôvodnenia, sa na nesúhlasné stanovisko k ťažbe, nebude v ďalších konaniach vôbec prihliadať. Starosta ani poslanci na to vôbec nereagovali, a v kľúčovej situácii, keď MŽP schválilo EIA tak, ani nevyužili svoju možnosť ťažbu namietať v odvolacom konaní. Zrazu nebolo toho, kto by v mene obce rozširujúcej ťažbe a ťažiarom povedal NIE. Starosta PRUŽINA zrovna v tom čase „náhodou“ dovolenkoval a zástupca Peter KNOPP sa nevyjadril. Ako doklad ich nečinnosti zverejňujeme usvedčujúci dokument z apríla 2016 (pozri obrázok), kde ich oboch vyzval opozičný poslanec, aby sa odvolali a zdôvodnili svoj nesúhlas. V tomto čase už bolo skoro rok v platnosti uznesenie o nesúhlase obce s rozširovaním ťažby. Prečo nekonali v tejto dôležitej chvíli?

Obrázok: Žiadosť opozičného poslanca z 22.04.2016, aby sa obec odvolala voči EIA.

 

Vedenie obce nedokázalo zdôvodniť nesúhlas k ťažbe na Banskom konaní

Keď sa téma bentonitu stala jednou z hlavných tém predvolebnej kampane na jeseň v roku 2018 tak , starosta PRUŽINA, asi aby obstál, obhajoval na obecnej stránke a facebooku, že k ťažbe bentonitu na ložisku Lutila I. dal nesúhlasné stanovisko. Ako to ale vskutku bolo s týmto nesúhlasným stanoviskom a ako konalo vedenie obce po voľbách? Len pár mesiacov po komunálnych voľbách sa začiatkom roka 2019 konalo na obecnom úrade v Lutile banské konanie na povolenie ťažby na Ložisku Lutila I. V tomto procese ale starosta opätovne použil rovnaké „bezzubé“ – nezdôvodnené stanovisko obecného zastupiteľstva z roku 2015. Navyše starosta PRUŽINA sa po skončení konania tváril na obrazovke RTVS (pred celým Slovenskom), akoby spravil proti ťažbe všetko, čo je v jeho silách… Bolo to skutočne tak? Link na reportáž RTVS ponúkame tu:

Obrázok: Reportáž si možno pozrieť kliknutím na obrázok alebo na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/176498# od 43 min., Správy RTVS z 09.01.2019

 

Starosta PRUŽINA v reportáži RTVS tvrdí, že dal negatívne stanovisko a s tým sa musí OBÚ vysporiadať. Ale už v tej chvíli bolo jasné, že bude zamietnuté, čo neskôr potvrdilo aj samotné rozhodnutie Hlavného Banského Úradu (HBÚ) z 31.07.2019 (obrázok nižšie).

Na stanovisko obce banský úrad neprihliadol a ťažbu povolil, pretože stanovisko obce nie je nijak zdôvodnené a zároveň obecné zastupiteľstvo nie je kompetentné konať vo veci, pretože štatutárnym orgánom je starosta. Prečo sa teda neodvolal starosta a nezdôvodnil svoje odvolanie, ale len alibisticky použil stanovisko obecného zastupiteľstva, ktoré nemalo žiadnu váhu? Je starosta nesvojprávny, alebo nevie čítať? Alebo snáď ide o iné dôvody? Časť rozhodnutia HBÚ k stanovisku obce Lutila:

Obrázok: Časť rozhodnutia hlavného banského úradu z 31.07.2019 (číslo 723-1049/2019) o povolení ťažby na ložisku Lutila I.

Opätovne ani v tomto banskom konaní sa obec neodvolala a nedoplnila žiadne zdôvodnenie, ani keď to sám OBÚ konkrétne napísal v uznesení, čo bolo treba urobiť. A tak predvolebné reči o tom ako je starosta na strane občanov proti ťažbe, zostali len rečami…. Voči uzneseniu sa ale odvolali občania, a po ich zamietnutí Hlavným Banským úradom, Imriš podal aj tretiu žalobu.

 

Alibizmus vedenia obce nepozná hranice, ani pred krajským súdom

Farizejstvo vedenia obce Lutila, pod vedením Jána PRUŽINU sa nezaprelo ani začiatkom roka 2020, keď súd vyzval všetkých účastníkov konania, aby sa vyjadrili k podanej Imrišovej žalobe. Opätovne nepodporili jednoznačne túto žalobu, navyše sa nechali zastúpiť advokátom JUDr. Šurkom. V stanovisku obce sa uvádza len neslané-nemasnté stanovisko, že obec vyjadrila svoje pripomienky v banskom konaní aj na súde (obrázok nižšie). Nie sú nám však známe žiadne pripomienky vedenia obce, len jedno „bezzubé“ stanovisko, obecného zastupiteľstva.

Obrázok: Časť vyjadrenia obce Lutila v súdnom konaní, obec zastupuje JUDr. Filip Šurka. Celé stanovisko obce sa dá pozrieť kliknutím na obrázok.

K žalobe zaslali písomné stanovisko aj viacerí občania nielen z obce Lutila, ale aj z iných obcí v okolí. Títo účastníci konania, hoci bez právneho zástupcu, dokázali na pár riadkoch povedať súdu jednoznačne, čo si myslia o podanej žalobe a že s ňou súhlasia. So žalobou sa súhlasne okrem občanov vyjadrili aj viaceré občianske združenia medzi nimi aj naše občianske združenie “Lutila O.Z.” Za všetkých statočných a nebojácnych občanov, ako ukážku ponúkame vyjadrenie účastníčky konania z obce Bartošová Lehôtka (obrázok nižšie), že súhlasí so žalobou a žiada rozhodnutie banského úradu zrušiť. Prečo nedokázalo vedenie obce Lutila jednoznačne súdu povedať, že je proti ťažbe a žalobu podporuje a žiada rozhodnutie banského úradu zrušiť, ale sa len vyhýbavo vyjadrilo? To sa môžeme len domnievať…

Obrázok: Stanovisko k žalobe od Lucie Kaštierovej z Bartošovej Lehôtky.

Za podstatnú skutočnosť môžeme považovať aj to, že v tomto súdnom procese, senát neurčil za zástupcu verejnosti nikoho z radov poslancov obecného zastupiteľstva, ani starostu obce Jána PRUŽINU, ale určil PhDr. Jána Pročku, hovorcu občianskeho združenia „Lutila O.Z.”. Je teda otázne, koho záujmy bude starosta Pružina na tomto súde skutočne zastávať, s „bezzubým“ stanoviskom zastupiteľstva, keďže ani súd nepresvedčil, že to s negatívnym postojom voči ťažbe myslí vedenie obce vážne. Z minulého súdneho procesu vieme, že starosta St. Kremničky Stanislav Rigo sa nepriklonil k aktivistom ale k banskému úradu. Zopakuje takéto správanie starosta Pružina v tomto súdnom procese? Budeme na súde pozorne počúvať každé jedno slovo čo povie, teda ak bude mať odvahu vôbec na súdne pojednávanie prísť a neschová sa za „svojho“ právneho zástupcu.

Majú aj ďalšie rozhodnutia vedenia obce podporiť dobývanie bentonitu v miestnych lesoch?

Medzi obyvateľmi sa špekuluje, že viacero rozhodnutí vedenia obce za ostatné roky by mohlo súvisieť s ťažbou, aj keď sa v nich priamo ťažba nespomína. Podľa nich by mohlo ísť o maskovanie skučných zámerov a elimináciu odporu a vplyvu verejnosti pri ich schvaľovaní. Poukazujú napr. na oplotenie lomov, vybudovanie a realizáciu spracovateľského závodu na bentonit, alebo dobudovanie odkaľovacích nádrží.
Viacerí občania poukazujú najmä na nepochopiteľný súhlas starostu obce s oplotením miestneho lesa plotom v dĺžke 7,5 km, ktoré nakoniec zrušila prokuratúra (link na článok).   Kritike medzi občanmi sa nevyhla ani zámena pozemkov obce so súkromnou spoločnosťou, ktorá je už niekoľko rokov vyšetrovaná krajskou kriminálkou v Banskej Bystrici a je vo veci začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku (link na článok).
Viacerí obyvatelia kritizovali aj plánované vybudovanie poldrov, ktoré skôr pripomínali sedimentačné nádrže na bentonit ako ochranu obce. Viac sme uviedli na našich stránkach (link na článok) . Len dodávame, že na základe opodstatnených odvolaní aktivistov z obce ale aj združení “Lutila O.Z.”, Lesochranárske združenie VLK, okresný úrad nakoniec podmienil ďalšie konania veľkou EIA.

 

Samosprávy neďaleko lomov plánujú výstavbu domov a záhradiek bližšie k ložiskám bentonitu

V kontexte rozširujúcej sa ťažby bentonitu vidíme zaujímavý paradox. Vedenia samospráv chcú asi nielen byť zadobre z ťažiarmi, ale chcú zároveň aj presvedčiť ľudí, o vhodnosti výstavby rodinných domov a záhradiek v ich katastroch. Ako je vidieť, starosta v Lutile s poslancami na jednej strane presadzujú územný plán obce, kde sa má realizovať výstavba cca 200 rodinných domov vo vzdialenosti cca 1,75 km od najbližšieho lomu, a na druhej strane, svojou nečinnosťou vlastne prispievajú k rozširovaniu ťažby bentonitu neďaleko obce. Záujem o kúpu domov v Lutile nie je asi taký, ako si predstavujú niektorí developeri a iste to súvisí aj s blízkosťou ťažby. V tomto kontexte nás zaujala správa z novín, kde primátor z neďalekého mesta, má v pláne víziu realizácie záhradkárskej osady pod horou neďaleko Lutily (pri Galovi). Môžeme sa len domnievať čo je skutočnou pohnútkou takéhoto počinu, keďže záhradky by mali byť čo najďalej od zdrojov prípadného znečistenia. Obyvateľov asi úplne nepresvedčil naratívny príbeh primátora, ako by vystrihnutý z rozprávkovej knihy. Naopak, nezaujatému pozorovateľovi by sa ľahko mohlo zdať, že ide len o cieľ zvýšenia klesajúcej dôvery medzi záujemcami o kúpu pozemkov na stavanie v Lutile a tiež vybudovanie cesty a inžinierskych sietí k novej výstavbe v Lutile. Ako sa zdá, istý developer, istý primátor a niektorý starosta majú k sebe veľmi „blízko“, keď sa jedná o peniaze a pozemky. Ale ide im aj o ľudí, alebo len o predaj drahých pozemkov, a potom už kašlú na ľudí, nech žijú a záhradkárčia v bentonitovom prachu?

Obrázok: (vyššie).Približná lokalita Obytnej zóny (žltá farba) v Lutile, plánovanej cesty z Lutily do žiaru (čierna farba) , a uvažovanej lokality záhradiek v Žiari (červená farba). Vyznačené sú aj existujúce lomy na bentonit (biela farba). Mapový podklad je https://www.google.co.uk/maps/
Obrázok (nižšie) Zobrazenie ložísk za obcou Lutila (zdroj: web-stránka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) – http://www.geology.sk, 2015).

 

Obrázok: Časť titulnej strany. Mestké noviny Žiari nad Hronom zo dňa 5.10.2020. http://www.noviny.ziar.sk/download/mn_c_20-2020.pdf

 

Záverom

Pripomíname, že súdne procesy sú náročne nie len na čas ale aj finančne, a preto si naše občianske združenie od obce Lutila aj St. Kremnička žiadalo príspevok na tieto súdne procesy, obe vedenia obcí žiadosti zamietli a nedali ani jednu korunu. Obec, ktorá má polmiliónový rozpočet a ktorej starosta zarába s prémiami asi 3000 euro neprispela, ale na náklady žaloby sa nakoniec zbierali chudobní občania obce, ktorí žijú z minima a záleží im na životnom prostredí….
Aj keď nevieme predpovedať výsledok súdu, už teraz vieme, že vedenie obce za svojimi občanmi nestojí skutkami, ale len rečami…. Ako bonus pripájame obrázok z pred súdnej siene Krajského súdu v Banskej Bystrici z roku 2019, kde sa rozprávajú starostovia obci Lutila, Sr. Kremnička a zástupca ťažiarov a k aktivistom, čo chránia životné prostredie, sa ani nepriblížili.
Aj keď sa niektorí starostovia obcí tvária, že sú proti ťažbe, zdá sa, že prakticky robia všetko pre jej presadenie. Nuž, kto je na koho „výplatnej“ listine sa možno jedného dňa dozvieme, ale čo z toho, keď medzičasom sa nenávratne zničí príroda? Zamyslime sa a spojme sily proti miestnej GORILE!

Obrázok: Ján Pružina – starosta obce Lutila a Stanislav Rigo – starosta Starej Kremničky pred pojednávacou miestnosťou debatujú so zástupcom ťažiarenskej spoločnosti. 13.11.2019, chodba Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Comments are closed.