Homepage / Životné prostredie / Ťažba bentonitu dostala zelenú
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Ťažba bentonitu dostala zelenú

Banský úrad vydal povolenie na ťažbu bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III. na roky 2017-2032. Stalo sa tak aj napriek žalobe voči záverečnému stanovisku EIA a námietkam lutilčanov v rámci banského konania. Voči vydanému povoleniu bolo podané odvolanie účastníka konania. Proces prešetruje aj prokuratúra.

Povoľovací proces sa žalobou nezastavil

mapa Dobývacie priestory Lutila 1 a Stará Kremnička 3

Obrázok zo študie v rámci EIA: „Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I a Stará Kremnička III“ – Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z., Marec 2015

Rozširovanie ťažby bentonitu v miestnych vrchoch je ostro sledovaný proces od roku 2015, kedy boli predstavené nové zámery na ložiskách „Lutila I.“ a „Stará Kremnička III.“. Jednou z prvých reakcií verejnosti bola masívna petícia. Neskôr sa mnohí zapojili svojimi pripomienkami do procesu EIA, v ktorom sa posudzovali vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. Voči záverečnému stanovisku z tohoto procesu boli podané odvolania a v novembri 2016 aj žaloba o posúdenie zákonnosti záverečného stanoviska. Napriek tomu, že súd ešte nerozhodol, povoľovací proces pokračuje ďalej. Konkrétne, bolo začaté konanie vo veci povolenia banskej činnosti v jednom z vyššie spomenutých dobývacích priestorov – „Stará Kremnička III.“. V rámci tohto konania bolo zvolané ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 4. júla 2017 v Starej Kremničke. Prišli, nielen účastníci konania, občania, ale aj média.

Na pojednávaní pripomienkovali aj Lutilčania

Aj napriek tomu, že dobývací priestor – „Stará Kremnička III.“ sa nachádza v susednom katastri tak, pripomienky podali aj lutilčania Ing. Dušan Hronský, Mgr. Ján Pročka a Peter Imriš. Poukázali, na dopady navrhovanej činnosti na životné prostredie ale aj možné procesné pochybenia. Zaznela aj požiadavka na prerušenie konania z dôvodu podanej žaloby. Nad rámec námietok a pripomienok doručili novú štúdiu z 3. júla 2017: „Posúdenie vplyvu ťažby bentonitu na degradáciu biotopov v Kremnických vrchoch“. Správu pre občianske združenie „Lutila O.Z“, vypracoval svetovo uznávaný hydrológ a enviromentalista Ing. Michal Kravčík, Csc. Dokument prináša úplne nový pohľad na dopady navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktorý zatiaľ nebol posudzovaný a zohľadnený.

Pojednávanie „za zatvorenými dverami“ – prešetruje prokuratúra

Niektorých zúčastnených hneď na úvod prekvapilo to, že pojednávanie sa uskutočnilo takpovediac „za zatvorenými dverami“ – t.j. bez médii. Dokonca aj verejnoprávna RTVS zostala s kamerami mimo prejednávanú miestnosť. Napriek tomu reportáž, o tejto udalosti, odznela aj v hlavných správach RTVS ešte v ten deň. Svoj názor televízii odprezentoval aj zástupca občianskeho združenia „Lutila O.Z.“. Z rokovania máme teda len spostredkované informácie. Nespokojnosť niektorých zúčastnených s priebehom prerokovania vyvrcholila podnetom na prokuratúru.

Povolenie na banskú činnosť

Po vyhodnotení pripomienok verejnosti a účastníkov konania, podaných do 4. júla 2017 a stanovísk dotknutých orgánov, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vydal dňa 8.8. 2017 rozhodnutie a povolil banskú činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu na roky 2017 – 2032 v dobývacom priestore Stará Kremnička III.

Platnosť rozhodnutia

Povolenie banského úradu by mohli ešte ovplyvniť alebo zvrátiť odvolania účastníkov konania. Odvolanie voči tomuto rozhodnutiu podal aj lutilčan Peter Imriš. Okrem už podaných odvolaní, bude platnosť vydaného povolenia závisieť aj od výsledkov vyššie spomenutých šetrení o ktorých sa tiež ešte nerozhodlo (žaloba a podnet na prokuratúru).

 

Odporúčame:

Reportáž o pojednávaní 4.7. 2017 v správach RTVS

Článok o podanej žalobe

Prednáška Ing. M. Kravčíka, CSc. v Lutile, december 2016

Oficiálne dokumenty k prípadu

 

Comments are closed.