Homepage / Životné prostredie / O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd

 

Otázka rozširovania ťažby bentonitu rezonuje v dotknutých obciach, Lutila a Stará Kremnička ale aj širšom okolí okresu Žiar nad Hronom, už skoro 2 roky. Nespokojnosť obyvateľstva vyvrcholila podaním žaloby na súd.

Neznáme poklady Kremnických vrchov

Kremnica a jej okolie sú najčastejšie spájané s ťažbou drahých kovov. Nie je ale až tak známe, že v tomto „zlatom“ regióne sa nachádzajú aj veľké zásoby ílovitých hmôt – ako je napr. bentonit. Táto surovina je, pre svoje ojedinelé vlastností a širokospektrálne použitie, v súčasnosti veľmi žiadaná – čo odrážajú aj záujmy o jej dobývanie. Významné ložiská sa nachádzajú aj v katastroch obcí Lutila a Stará Kremnička.

Reakcie verejnosti na nové zámery

Hoci sa bentonit ťaží v miestnych vrchoch už desiatky rokov, nové zámery na rozširovanie ťažby nezostali bez odozvy verejnosti. Svoj nesúhlasný postoj občania vyjadrili spísaním petície proti ťažbe, založením občianskych združení so zameraním na životné prostredie a mnohí sa aj aktívne zúčastnili v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie /tzv. EIA/ so svojimi pripomienkami. Zapojenie verejnosti nebolo zanedbateľné, práve naopak. Podľa dostupných informácii petíciu podpísalo viac ako 1100 obyvateľov. Písomné stanoviská k zámeru ťažby a správy o hodnotení boli doručené od 58 zástupcov dotknutej verejnosti. Rezonovali hlavne otázky dopadu ťažby na životné prostredie – vzduch, vodu, les, rastlinstvo, živočíšstvo a chránené druhy. Častou požiadavkou verejnosti bola aj potreba kumulatívneho posúdenia všetkých banských činností v regióne.

Rozhodovať bude súd

Na konci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (v marci 2016), vydalo Ministerstvo životného prostredia súhlasné záverečné stanovisko k zámeru. Voči tomuto rozhodnutiu bolo podaných 5 rozkladov /odvolaní/ v lehote. Z toho 3 boli podané občanmi Lutily /Peter Imriš, Ing. Dušan Hronský, rodina Pročková/. Po zamietnutí rozkladov Peter Imriš s pomocou združenia VIA IURIS podal žalobu proti kladnému rozhodnutiu MŽP SR v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

O podanej žalobe informoval aj server viaiuris.sk:

O rozšírení ťažby bentonitu v Kremnických vrchoch bude rozhodovať súd

 

 

Bentonit je ílovitá hornina. Tvorí ho zmes ílových minerálov. Je to hornina zemitej štruktúry, obyčajne biela, sivá až svetlozelená. Pri čerstvom reze má voskový lesk. Charakteristická je najmä svojim napučiavaním pri styku s vlhkosťou, ktoré môže dosiahnúť i 12-násobný nárast objemu. Väčšinou sa rozlišujú draselné (K), sodné (Na), vápenaté (Ca) a hlinité (Al) bentonity. Pre svoje vlastnosti sú zaujímavé hlavne Na-bentonity, ktoré najviac napučiavajú, zatiaľ čo Ca-bentonity nenapučiavajú vôbec. Bentonity vznikajú rozpadom vulkanického skla a popola v alkalickom, najčastejšie morskom alebo jazernom prostredí za vzniku smektitových minerálov. Ak pokračuje rozpad dochádza aj k vzniku illitu (K-bentonity). Často sa nachádzajú v relatívne tenkých vrstvách, ktoré však môžu mať obrovský plošný rozsah. Sú často sprevádzané ílovitými bridlicami alebo uhlím.

Najväčšími producentmi bentonitu na svete sú USA, Grécko, Turecko a Nemecko. Na Slovensku sa vyskytujú hlavne v mladotreťohorných sedimentoch na východnom Slovensku. Známe sú z lokalít Fintice, Nižný Hrabovec, Kuzmice, Lastovce, Svinica, Terňa, Oreské, Veľaty a Nižný Žipov. Na strednom Slovensku sa nachádzajú ložiská okolo Zvolena, pri Starej Kremničke a Jelšovom potoku. V roku 2001 sa na Slovensku vyťažilo 80 tisíc ton bentonitu.

Pre svoje zaujímavé technické vlastnosti a bielosť majú široké technické využitie. Používa sa ako bieliaca látka v naftárskom, textilnom a potravinárskom priemysle. Plnidlo a pojivo v chemickom a gumárenskom priemysle. Ďalej sa využíva ako súčasť výplachu pri hlbinnom vŕtaní, ako tesniaca látka pri stavbe skládok komunálneho a nebezpečného odpadu a na mnohé ďalšie účely. Ťaží sa povrchovým spôsobom

zdroj: Wikipedia.sk

Comments are closed.