Ťažba bentonitu dostala zelenú

Banský úrad vydal povolenie na ťažbu bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III. na roky 2017-2032. Stalo sa tak aj napriek žalobe voči záverečnému stanovisku EIA a námietkam lutilčanov v rámci banského konania. Voči vydanému povoleniu bolo podané odvolanie účastníka konania. Proces prešetruje aj prokuratúra. Povoľovací proces sa žalobou nezastavil Rozširovanie ťažby bentonitu v miestnych … Čítať ďalej Ťažba bentonitu dostala zelenú